MP109Z Jazyk I.1. - francouzština pro právníky

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Kateřina Sedláčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Daniela Veškrnová (cvičící)
Garance
Mgr. Kateřina Sedláčková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
! NOWANY ( MP108Z Jazyk I.1. Něm. , MP111Z Jazyk I.1. Ang. , MP116Z Jazyk I.1. - španělština ) && ! MP108Z Jazyk I.1. Něm. && ! MP111Z Jazyk I.1. Ang. && ! MP116Z Jazyk I.1. - španělština && ! CM111Z Jazyk I.1. Ang.
Předpokladem pro zápis do předmětu je znalost obecné francouzštiny na středoškolské (maturitní) úrovni.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kursu je: Rozvíjení a upevnění všech čtyř řečových dovedností (mluvená a psaná produkce, porozumění mluvenému a čtenému) Osvojování jazykových kompetencí ve francouzštině pro akademickou a odbornou komunikaci skrze oborová témata Získání poznatků z oblasti administrativní a politické organizace Francie a základních pojmů z fr. práva občanského
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět textům a vysvětlit problematiku témat: Správní organizace Francie. Orgány výkonné a zákonodárné moci (státní orgány, prezident republiky, vláda). Parlament a ústavní rada. Volby ve Francii. Základní pojmy z práva obecně a z práva občanského. Tyto informace bude umět používat v odborné diskusi, vysvětlit a podložit argumenty. Na základě nabytých odborných a jazykových znalostí bude schopen interpretovat neznámé texty.
Osnova
  • Tematické okruhy pro práci s texty a odbornou konverzaci z oblastí: 1. Introduction ; l’organisation administrative de la France I 2. L’organisation administrative de la France II 3. Les élections 4. La répartition des pouvoirs I 5. La répartition des pouvoirs II 6. Les notions fondamentales du droit en général 7. Les notions fondamentales du droit civil 8. Le droit civil 9. Cas pratiques et discussions 10. Cas pratiques et discussions Odborná terminologie, gramatické a lexikální zvláštnosti odborného jazyka.
Literatura
  • Fontaine, M. Notions fondamentales de droit. Éditions Foucher. Ganges. 2006. 6e édition. ISBN 978-2-216-11046-9
  • LARIŠOVÁ, Markéta. Francouzsko-český, česko-francouzský, právnický slovník. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 312 s. ISBN 9788073801113. info
  • DELESTRAINT, Pierre Dupont. Droit civil : introduction a l'étude du droit civil. 8. éd. Paris: Dalloz, 1980. 148 s. ISBN 2247001343. info
Výukové metody
Interaktivní jazykový seminář.
Metody hodnocení
Požadavky k zápočtu: aktivní účast v seminářích, vypracování průběžných úkolů, přednesení aktualit. Zápočtový test (poslech, čtení, psaní, odborná terminologie, odborné znalosti, gramatika). Účast v seminářích – min. 80 %. Úspěšnost písemného testu – min. 70 %.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.