MP407Zk Jazyk I.4. - francouzština pro právníky

Právnická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Kateřina Sedláčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Daniela Veškrnová (cvičící)
Garance
Mgr. Kateřina Sedláčková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě – Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě – Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MP407Zk/01: Po 4. 3. až Pá 24. 5. St 16:00–17:40 302, K. Sedláčková
MP407Zk/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Sedláčková
Předpoklady
MP307Z Jazyk I.3. Fra.
Pro studium předmětu je nezbytné předešlé úspěšné absolvování tří semestrů předmětů Francouzština pro právníky I.1, I.2, I.3.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kursu je: - vhled do reálií a terminologie francouzského trestního práva a frankofonních nástrojů mezinárodní soudní spolupráce ve věcech trestních - porozumění autentickým právním textům, schopnost zprostředkovat jejich obsah a s informacemi dále pracovat - naučit se jasně a srozumitelně vyjádřit a obhájit svůj odborný názor v psané i písemné podobě
Výstupy z učení
Tyto informace bude umět použít v odborné diskusi, vysvětlit je a podložit argumenty. Na základě nabytých odborných a jazykových znalostí bude schopen interpretovat neznámé texty.
Osnova
  • Droit pénal français Entraide judiciare en matière pénale Justice au niveau européen
Literatura
  • GALLERNE, Jean-Michel. Français langue juridique. Poznań: Nowela, portal romanisty, 2014, 313 stran. ISBN 9788362008452. info
  • DAMETTE, Éliane a Françoise DARGIROLLE. Méthode de français juridique. 1. éd. Paris: Dalloz, 2012, xxii, 373. ISBN 9782247118069. info
Výukové metody
interaktivní jazykový seminář
Metody hodnocení
Požadavky ke zkoušce: aktivní účast, vypracování portfolia průběžných úkolů (viz informace v interaktivní osnově).
Informace učitele
Podrobnější informace o programu výuky jsou v Interaktivní osnově předmětu (Studijní materiály). Studenti obdrží před začátkem výuky email s instrukcemi.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2024/MP407Zk