MP407Zk Jazyk I.4. - francouzština pro právníky

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Kateřina Sedláčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Daniela Veškrnová (cvičící)
Garance
Mgr. Kateřina Sedláčková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
MP307Z Jazyk I.3. Fra.
Pro studium předmětu je nezbytné předešlé úspěšné absolvování tří semestrů předmětů Francouzština pro právníky I.1, I.2, I.3.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kursu je: • Osvojení právnické terminologie v kontextu odborných textů • Získání poznatků z oblasti lidských práv, trestního a evropského práva, zasvěcení do postupů profesní korespondence • Osvojení řečových dovedností a komunikačních kompetencí pro odbornou komunikaci • Nácvik čtení s porozuměním, poslechu s porozuměním, mluveného projevu samostatného i v interakci, rozvoj kritického myšlení
Výstupy z učení
Tyto informace bude umět použít v odborné diskusi, vysvětlit je a podložit argumenty. Na základě nabytých odborných a jazykových znalostí bude schopen interpretovat neznámé texty.
Osnova
  • 1. Correspondance professionnelle et juridique 2. Justice douce, médiation 3. Déclaration universelle des droits de l’homme – notion de dignité; liberté de circulation 4. Protection de la vie privée 5. Justice au niveau européen 10. Justice au niveau européen
Literatura
    doporučená literatura
  • DAMETTE, Éliane a Françoise DARGIROLLE. Méthode de français juridique. 1. éd. Paris: Dalloz, 2012. xxii, 373. ISBN 9782247118069. info
    neurčeno
  • SORDINO, Marie-Christine. Droit pénal : 32 exercices corrigés : les grands principes, l'infraction, l'auteur, les peines. 3e édition. Issy-les-Moulineaux: Gualino, 2015. 199 stran. ISBN 9782297048750. info
  • GALLERNE, Jean-Michel. Français langue juridique. Poznań: Nowela, portal romanisty, 2014. 313 stran. ISBN 9788362008452. info
Výukové metody
interaktivní jazykový seminář
Metody hodnocení
Aktivní účast v seminářích – pravidelná příprava, plnění průběžných úkolů včetně přednesení aktuality Písemný test (poslech, odborná terminologie, odborné znalosti, gramatika, písemný projev) Pohovor Účast v seminářích – min. 80 %. Úspěšnost písemného testu – min. 70 %.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2021/MP407Zk