EN

PrF:MP307Z Jazyk I.3. Fra. - Informace o předmětu

MP307Z Jazyk I.3. - francouzština pro právníky

Právnická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Kateřina Sedláčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Daniela Veškrnová (cvičící)
Garance
Mgr. Kateřina Sedláčková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MP307Z/02: Po 1. 10. až Pá 21. 12. Po 10:00–11:40 040, D. Veškrnová
MP307Z/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Veškrnová
Předpoklady
(! MP108Z Jazyk I.1. Něm. ) && (! MP111Z Jazyk I.1. Ang. ) && (! MP207Z Jazyk I.2. Něm. ) && (! MP210Z Jazyk I.2. Ang. ) && MP208Z Jazyk I.2. Fra.
Požadovány jsou znalosti francouzštiny na středoškolské (maturitní) úrovni. Je vhodné, aby uchazeč absolvoval předmět Jazyk II.1. a 2. -Francouzština pro právníky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
  • Právo (program PrF, M-PPV) (2)
Cíle předmětu
Cílem kursu je: - seznámení s právnickým odborným jazykem a zvláštnostmi francouzského právního systému formou práce s autentickými texty psanými a mluvenými - získání nových poznatků a osvojení všech jazykových kompetencí a řečových dovedností
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět textům a vysvětlit problematiku probraných témat. Základní pojmy z práva obecně a z práva trestního a pracovního. Tyto informace bude umět používat v odborné diskusi, vysvětlit a podložit argumenty. Na základě nabytých odborných a jazykových znalostí bude schopen interpretovat neznámé texty.
Osnova
  • Tematické okruhy pro práci s texty a odbornou konverzaci z oblastí: 1. Les personnes juridiques 2. Argumentation 3. La procédure pénale 4. Droit pénal : Code pénal 5. Droit pénal : la complicité de l’infraction pénale 6. Droit pénal : des atteintes involontaires à la vie 7. Droit pénal : présenter une décision de justice 8. Communication électronique 9. Droit du travail : notions de base 10. Contrat de travail 11. Les salariés Odborná terminologie, gramatické a lexikální zvláštnosti odborného jazyka.
Literatura
  • LARIŠOVÁ, Markéta. Francouzsko-český, česko-francouzský, právnický slovník. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 312 s. ISBN 9788073801113. info
  • SOYER, Jean-Claude. Droit pénal et procédure pénale. 12e édition. Paris: L.G.D.J., 1995. 457 stran. ISBN 2275002901. info
  • CONTE, Philippe a Patrick MAISTRE DU CHAMBON. Droit pénal général. Edited by Jean Larguier. Paris: Masson, 1990. xvii, 339. ISBN 2225821186. info
Výukové metody
Interaktivní jazykový seminář.
Metody hodnocení
Požadavky k zápočtu: docházka, aktivní práce v semináři, vypracování písemného úkolu, závěrečný písemný test, v němž studenti musejí získat nejméně 70 % bodů.
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/dok/fmgr.pl?fakulta=1422;obdobi=4744;kod=MP109Z;ag=el_ma;furl=%2Fel%2F1422%2Fpodzim2009%2FMP109Z%2Fum%2F;info=
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nutno absolvovat první dva semestry výuky francouzštiny pro právníky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2018/MP307Z