MP307Z Jazyk I.3. - francouzština pro právníky

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Kateřina Sedláčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Daniela Veškrnová (cvičící)
Garance
Mgr. Kateřina Sedláčková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MP307Z/01: Po 12. 10. až Pá 15. 1. Út 16:00–17:40 315, D. Veškrnová
MP307Z/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Veškrnová
Předpoklady
(! MP108Z Jazyk I.1. Něm. ) && (! MP111Z Jazyk I.1. Ang. ) && (! MP207Z Jazyk I.2. Něm. ) && (! MP210Z Jazyk I.2. Ang. ) && MP208Z Jazyk I.2. Fra.
Požadovány jsou znalosti francouzštiny na středoškolské (maturitní) úrovni. Je vhodné, aby uchazeč absolvoval předmět Jazyk II.1. a 2. -Francouzština pro právníky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je: - Rozvoj jazykových kompetencí ve francouzštině pro akademickou a odbornou komunikaci skrze témata vycházející z trestního a pracovního práva ve Francii - Základy argumentace
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět textům a vysvětlit problematiku probraných témat. Základní pojmy z práva obecně a z práva trestního a pracovního. Tyto informace bude umět používat v odborné diskusi, vysvětlit a podložit argumenty. Na základě nabytých odborných a jazykových znalostí bude schopen interpretovat neznámé texty.
Osnova
  • Tematické okruhy pro práci s texty a odbornou konverzaci z oblastí: 1. Les personnes juridiques 2. Argumentation 3. La procédure pénale 4. Droit pénal : Code pénal 5. Droit pénal : présenter une décision de justice 6. Sujet d'actualité 7. Sujet d'actualité 8. Droit du travail : notions de base 9. Contrat de travail 10. Les salariés
Literatura
  • LARIŠOVÁ, Markéta. Francouzsko-český, česko-francouzský, právnický slovník. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 312 s. ISBN 9788073801113. info
  • SOYER, Jean-Claude. Droit pénal et procédure pénale. 12e édition. Paris: L.G.D.J., 1995. 457 stran. ISBN 2275002901. info
  • CONTE, Philippe a Patrick MAISTRE DU CHAMBON. Droit pénal général. Edited by Jean Larguier. Paris: Masson, 1990. xvii, 339. ISBN 2225821186. info
Výukové metody
Interaktivní jazykový seminář.
Metody hodnocení
Požadavky k zápočtu: aktivní účast v on-line seminářích, vypracování portfolia průběžných prací (viz informace v interaktivní osnově).
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/dok/fmgr.pl?fakulta=1422;obdobi=4744;kod=MP109Z;ag=el_ma;furl=%2Fel%2F1422%2Fpodzim2009%2FMP109Z%2Fum%2F;info=
Výuka je synchronní, probíhající on-line, pravidelně, každý týden, dle platného rozvrhu na daný semestr pomocí aplikace MS Teams nebo ZOOM. Studenti musí mít k dispozici základní vybavení – počítač nebo tablet, připojení k internetu, kameru a mikrofon. Podrobnější informace v Interaktivní osnově předmětu (Studijní materiály). Studenti obdrží před začátkem výuky email s instrukcemi a příslušným odkazem k výuce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nutno absolvovat první dva semestry výuky francouzštiny pro právníky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/MP307Z