MP307Z Jazyk I.3. - francouzština pro právníky

Právnická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Kateřina Sedláčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Daniela Veškrnová (cvičící)
Garance
Mgr. Kateřina Sedláčková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě – Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě – Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
(! MP108Z Jazyk I.1. Něm. ) && (! MP111Z Jazyk I.1. Ang. ) && (! MP207Z Jazyk I.2. Něm. ) && (! MP210Z Jazyk I.2. Ang. ) && MP208Z Jazyk I.2. Fra.
Požadovány jsou znalosti francouzštiny na úrovni B1+ ERR. Je vhodné, aby uchazeč absolvoval předmět Jazyk I.1. a I.2. -Francouzština pro právníky. Více informací na http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_FR.asp
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je: - Rozvoj jazykových kompetencí ve francouzštině pro akademickou a odbornou komunikaci skrze témata vycházející z pracovního práva ve Francii - osvojit si základy argumentace ve francouzském universzitním a právním prostředí
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět textům a vysvětlit problematiku probraných témat. Základní pojmy z práva obecně a z pracovního práva. Tyto informace bude umět používat v odborné diskusi, vysvětlit a podložit argumenty. Na základě nabytých odborných a jazykových znalostí bude schopen interpretovat neznámé texty.
Osnova
  • Tematické okruhy pro práci s texty a odbornou konverzaci z oblastí: Droit du travail Discrimination Argumentation - principes Médiation Communication électronique prfessionnelle Personalité juridique Responsabilité civile et pénale
Literatura
  • LARIŠOVÁ, Markéta. Francouzsko-český, česko-francouzský, právnický slovník. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, 312 s. ISBN 9788073801113. info
Výukové metody
Interaktivní jazykový seminář.
Metody hodnocení
Požadavky k zápočtu: aktivní účast v seminářích, vypracování portfolia průběžných prací (viz informace v interaktivní osnově).
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/dok/fmgr.pl?fakulta=1422;obdobi=4744;kod=MP109Z;ag=el_ma;furl=%2Fel%2F1422%2Fpodzim2009%2FMP109Z%2Fum%2F;info=
Podrobnější informace o programu výuky jsou v Interaktivní osnově předmětu (Studijní materiály). Studenti obdrží před začátkem výuky email s instrukcemi.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nutno absolvovat první dva semestry výuky francouzštiny pro právníky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.