CM215Zk Úvod do evropského a mezinárodního práva

Právnická fakulta
jaro 2014
Rozsah
2/0.5. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Zdeněk Nový, Ph.D., LL.M. (cvičící)
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Kateřina Uhlířová, Ph.D., LL.M. (cvičící)
Mgr. Lucie Nechvátalová (pomocník)
Garance
prof. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
Katedra mezinárodního a evropského práva – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Dopitová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodního a evropského práva – Právnická fakulta
Rozvrh
Po 24. 2. až Pá 23. 5. Čt 13:30–15:00 140
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
CM215Zk/01: St 23. 4. 11:10–12:40 124, St 7. 5. 11:10–12:40 124, St 21. 5. 11:10–12:40 124, Z. Nový
CM215Zk/02: St 23. 4. 15:05–16:35 315, St 7. 5. 15:05–16:35 315, St 21. 5. 15:05–16:35 315, T. Kyselovská
CM215Zk/03: St 23. 4. 16:40–18:10 131, St 7. 5. 16:40–18:10 131, St 21. 5. 16:40–18:10 131, T. Kyselovská
CM215Zk/04: Pá 25. 4. 13:30–15:00 133, Pá 9. 5. 13:30–15:00 133, Pá 23. 5. 13:30–15:00 133, K. Uhlířová
CM215Zk/05: Pá 25. 4. 15:05–16:35 315, Pá 9. 5. 15:05–16:35 315, Pá 23. 5. 15:05–16:35 315, K. Uhlířová
CM215Zk/06: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Uhlířová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět seznamuje se základními pojmy mezinárodního a evropského práva, s nimiž se studenti budou setkávat ve výuce jiných předmětů. Hlavním cílem kurzu je dovést studenty hned v I. ročníku k poznání, že fenomén práva se nevyčerpává jen právem vnitrostátním, ale že právo platné v ČR má také mezinárodní a evropský rozměr. Absolventi tohoto kurzu by měli zvládnout specifika mezinárodního práva a jeho hlavní pramen - mezinárodní smlouvu. Dále by měli být podrobně seznámeni s nadstátním charakterem EU, její institucionální výstavbou a se základními prameny práva EU, aplikovanými českými soudy.
Osnova
  • 1. Právo vnitrostátní, mezinárodní a evropské 2. Pojetí mezinárodního práva veřejného a soukromého 3. Mezinárodní smlouvy jako pramen práva 4. Mezinárodní smlouvy v ústavním právu ČR 5. Pojem evropského (komunitárního, unijního) práva jako produktu nadstátnosti EU 6. Institucionální struktura EU 7. Prameny práva EU 8. Vynucování práva EU
Literatura
  • TÝČ, Vladimír. Úvod do mezinárodního a evropského práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 100 s. ISBN 9788021042537. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
písemná zkouška formou testu
Informace učitele
Druhé aktualizované vydání skript Úvod... bude k dispozici v dubnu 2010 a nahradí vydání první.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2014/CM215Zk