CM306Z Jazyk I.3 - němčina pro právníky

Právnická fakulta
podzim 2014
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Eva Šrámková (cvičící)
Garance
PhDr. Eva Šrámková
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě – Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě – Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CM306Z/01: Po 29. 9. až Pá 19. 12. Čt 8:00–9:30 259, E. Šrámková
CM306Z/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. E. Šrámková
Předpoklady
CM207Z Jazyk I.2. Něm.
Předpokladem pro studium předmětu Němčina pro právníky je absolvování 1. a 2. semestru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen diskutovat o odborných právnických tématech (např. obchodní právo, trestní právo, procesní právo), a to na úrovni B2 – C1 (SERR). Bude v němčině umět dobře napsat strukturovaný životopis a žádost o pracovní místo. Porozumí obsahu konverzace na právnické téma (poslechová cvičení na úrovni B2-C1).
Osnova
 • Tematické okruhy pro práci s textem, řízenou reprodukci a znalost odborné terminologie 1.Úvodní seminář studijní plány, literatura, formální dopis 2. Žádost o místo - vstupní pohovor, písemná žádost o místo 3. Obchodní právo - obchodník, prokurista, firma 4. Právo obchodních společností - společnosti osobní a kapitálové 5. Trestní právo - všeobecné principy 6. Trestní právo - skutková podstata trestného činu, následky trestného činu 7. Procesní právo - soudní odvětví, trestní a civilní soudy, nesporné soudnictví 8. Procesní právo - soudy a soudní řízení, systém soudů v SRN 9. Procesní právo - průběh občanskoprávního řízení 10. Procesní právo - průběh trestního řízení 11. Trestní právo mladistvých - trestněprávní zodpovědnost dětí a mladistvých, následky trestných činů mladistvých 12. Závěrečný test(slovní zásoba, gramatika, věcná znalost)
Literatura
  doporučená literatura
 • https://is.muni.cz/auth/el/1422/podzim2011/CM306Z/index.qwarp
  neurčeno
 • Simon, Heike - Funk-Baker, Gisela. Einführung in das deutsche Recht und die deutsche Rechtssprache. München : C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 2006. ISBN 3-406--53712-X.
 • Náhradní obsah: Horálková, Milena - Linhartová, Hana - Henkel, Brigitta. Němčina pro právníky. Plzeň 2005. 1. vyd. ISBN 80-86898-16-4.
 • CREIFELDS, Carl. Rechtswörterbuch. Edited by Dieter Guntz - Klaus Weber. 16., neubearb. Aufl. München: C.H. Beck, 2000, xvii, 1662. ISBN 3406464114. info
 • HORÁLKOVÁ, Milena, Hana LINHARTOVÁ a Jaroslava REZKOVÁ. Německý jazyk pro právníky. 1. vyd. Praha: Nákladem spolku čs. právníků Všehrd, 1997, 354 s. ISBN 80-85305-35-6. info
 • JUNG, Lothar. Rechtswissenschaft :Lese- und Arbeitsbuch. 1. Aufl. Ismaning: Max Hueber, 1994, 192 s. ISBN 3-19-001561-9. info
 • PINTER, Donat a Walter UNTERHOLZNER. Rechtskunde. 7. neubearb. Aufl. München: Hueber-Holzmann, 1992, 399 s. ISBN 3-19-004804-5. info
Výukové metody
Interaktivní jazykový seminář, analýza odborných textů, porozumění psanému, poslech s porozuměním, samostatný mluvený projev
Metody hodnocení
Kurz je vyučován formou seminářů. Je ukončen zápočtem uděleným na základě aktivní práce v seminářích, 100% účasti a absolvování zápočtového testu. Bude testována slovní zásoba, gramatika a věcná znalost. Minimální úspěšnost u zápočtového testu je 70 %. Je rovněž bonifikována soustavná práce s e-learningovým programem, a to od jednoho do max. výše tří bodů.
Navazující předměty
Informace učitele
Veškeré informace visí na nástěnce na Oddělení odborné jazykové přípravy na PrF. Případné další dotazy zodpoví sekretářka nebo vyučující němčiny.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Každý semestr je ukončen zápočtovým testem.
Předmět je vyučován každoročně.
Předpokladem je absolvování 1. a 2. semestru.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2014/CM306Z