MP220K Teorie práva II

Právnická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Linda Tvrdíková (přednášející)
JUDr. Mgr. Jakub Valc, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. (přednášející)
JUDr. Martin Hapla, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Jana Kokešová, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Michal Malaník, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Bc. Terezie Smejkalová, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.
Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Dodavatelské pracoviště: Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 21. 2. až Pá 20. 5. každé liché pondělí 8:00–9:40 136
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MP220K/01: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každé liché pondělí 18:00–19:40 148, M. Malaník, L. Tvrdíková
MP220K/02: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každé liché úterý 10:00–11:40 131, J. Valc
MP220K/03: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každé liché úterý 8:00–9:40 131, J. Valc
MP220K/04: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každé sudé úterý 8:00–9:40 131, J. Valc
MP220K/05: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každé sudé pondělí 16:00–17:40 148, M. Malaník, L. Tvrdíková
MP220K/06: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každé sudé pondělí 18:00–19:40 148, M. Malaník, L. Tvrdíková
MP220K/07: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každé sudé úterý 10:00–11:40 131, J. Valc
MP220K/08: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každé liché pondělí 16:00–17:40 148, M. Malaník, L. Tvrdíková
MP220K/09: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každé sudé úterý 14:00–15:40 316, M. Malaník, L. Tvrdíková
MP220K/10: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každé liché úterý 14:00–15:40 316, M. Malaník, L. Tvrdíková
MP220K/11: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každé sudé úterý 16:00–17:40 315, M. Malaník, L. Tvrdíková
MP220K/12: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každé liché úterý 16:00–17:40 315, M. Malaník, L. Tvrdíková
MP220K/13: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každé sudé úterý 18:00–19:40 133, M. Hapla
MP220K/14: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každou sudou středu 8:00–9:40 209, M. Škop
MP220K/15: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každou sudou středu 10:00–11:40 030, M. Štěpáníková
MP220K/16: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každou sudou středu 12:00–13:40 129, J. Valc
MP220K/17: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každou lichou středu 12:00–13:40 129, J. Valc
MP220K/18: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každou lichou středu 10:00–11:40 030, M. Štěpáníková
MP220K/19: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každý sudý čtvrtek 10:00–11:40 129, T. Smejkalová
MP220K/20: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každý lichý čtvrtek 10:00–11:40 129, T. Smejkalová
MP220K/21: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každou lichou středu 8:00–9:40 209, M. Škop
MP220K/22: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každé liché úterý 18:00–19:40 133, M. Hapla
MP220K/23: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každý lichý čtvrtek 14:00–15:40 316, T. Smejkalová
MP220K/24: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každý sudý čtvrtek 12:00–13:40 129, T. Smejkalová
MP220K/25: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každý sudý čtvrtek 14:00–15:40 316, T. Smejkalová
MP220K/26: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každý lichý čtvrtek 12:00–13:40 129, T. Smejkalová
MP220K/27: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Škop
Předpoklady
MP113Zk Teorie práva I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Teorie práva II (metodologie, postupy) vede studenta k získání schopnosti používat obecnou právní metodologii, znát důvody vzniku jednotlivých metod a technik. Předmět Teorie práva II představuje studentům jednotlivé metody používané v jednotlivých schématech interpretace a aplikace práva a vysvětluje terminologii, která je k popisu těchto metod nezbytná.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: • pracovat s pojmy právního jazyka a specifiky právního jazyka; • používat jednotlivé techniky tvorby práva; • popsat proces interpretace práva a odlišit jednotlivé metody a techniky s ohledem na limity jejich používání; • vysvětlit jednotlivé kroky procesu aplikace práva, včetně subsumpce; • identifikovat obecné požadavky na zjišťování pravdy v procesu aplikace práva; • analyzovat strukturu a obsah právní argumentace; •pojmenovat nezbytné prvky práce s judikaturou.
Osnova
 • 1. Kompozice návrhů právních předpisů. Obsahové náležitosti formulování. Právní jazyk. 2. Metody interpretace práva – jazykový výklad. 3. Metody interpretace práva – systematický a logický výklad. Teleologický výklad. 4. Práce s judikaturou. 5. Základní postupy v procesu aplikace práva. Subsumpce. Dokazování. 6. Základy právní argumentace.
Literatura
  povinná literatura
 • VEČEŘA, Miloš, Libor HANUŠ, Jaromír HARVÁNEK, Drahomíra HOUBOVÁ, Radim POLČÁK, Martin ŠKOP a Roman VANĚK. Sbírka příkladů z teorie práva. Praha: ASPI, 2005. ISBN 80-7357-116-1.
  doporučená literatura
 • HARVÁNEK, Jaromír, Karin BRZOBOHATÁ, Lukáš HLOUCH, Tatiana MACHALOVÁ, Radim POLČÁK, Martin ŠKOP, Martina URBANOVÁ a Miloš VEČEŘA. Právní teorie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. 439 s. ISBN 9788073804589. info
 • VEČEŘA, Miloš a kol. Teorie práva v příkladech. 3. aktual. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 388 s. ISBN 978-80-7478-717-1.
 • KNAPP, Viktor. Teorie práva. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1995. xvi, 247 s. ISBN 3-406-40177-5. info
 • GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6. aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. 310 s. ISBN 9788073804541. info
Výukové metody
Přednášky. Praktická cvičení v seminářích (řešení modelových situací).
Metody hodnocení
Pro získání kolokvia je třeba prokázání praktických vědomostí a návyků aplikace a interpretace práva - to bude ověřeno prostřednictvím "klauzurní práce", v níž student prokáže schopnost používat teoretické poznatky při řešení modelového případu. Úkolem studenta bude navrhnout a vysvětlit postupy při řešení příkladu (příkladů).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2022/MP220K