MP506Z Obchodní právo II

Právnická fakulta
podzim 2024
Rozsah
2/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Jan Lasák, LL.M., Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Floreš (cvičící)
Mgr. Bc. Helena Pullmannová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Christian May (cvičící)
JUDr. Michala Špačková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.
Katedra obchodního práva – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Jančíková
Dodavatelské pracoviště: Katedra obchodního práva – Právnická fakulta
Předpoklady
( CM405Z Obchodní právo I || MP405Z Obchodní právo I )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Obchodní právo II se uceleně zaměřuje na právo obchodních korporací. V rámci třísemestrálního základního kurzu obchodního práva seznamuje studenty s typickými právními formami, skrze které je v praxi provozován obchodní závod. Předmětem zájmu jsou především obchodní společnosti. Cílem je porozumět podstatě fungování obchodních korporací, pochopit systém vnitřního uspořádání, umět řešit konkrétní problémy relevantní z pohledu společníků, členů orgánů, věřitelů i investorů.
Výstupy z učení
student bude po absolvování předmětu schopen: - pochopit ekonomickou a právní podstatu obchodních korporací - rozlišit typy obchodních korporací a jejich výhody a nevýhody - pochopit limity právní úpravy a možnosti smluvní úpravy - porozumnět vnitřnímu fungování obchodních korporací - identifikovat a řešit základní problémové situace z pohledu společníků, členů orgánů, věřitelů i investorů.
Osnova
 • 1. Obchodní korporace – úvodní výklad 2. Financování obchodní korporace 3. Obchodní korporace z pohledu investora 4. Obchodní korporace z pohledu společníka (včetně menšinového společníka) 5. Obchodní korporace z pohledu člena voleného orgánu 6. Obchodní korporace z pohledu obchodního partnera 7. Ovlivnění, ovládání, koncern 8. Akciová společnost 9. Družstva 10. Zřizování obchodní korporace 11. Obchodní rejstřík a evidence skutečných majitelů 12. Zrušení a zánik obchodních korporací 13. Přeměny obchodních korporací
Literatura
  povinná literatura
 • Pokorná, J., Lasák, J., Kotásek, J. a kol. Obchodní společnosti a družstva. 2. vydání. C. H. Beck, 2022.
 • RUBAN, Radek, Zdeněk HOUDEK a Kamil KOVAŘÍČEK. Cvičebnice práva obchodních korporací. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. sv. č. 563. ISBN 978-80-280-0391-3. info
  doporučená literatura
 • Černá/Štenglová/Pelikánová a kol.: Právo obchodních korporací. 2. vydání. Wolters Kluwer. 2021
 • Štenglová/Havel/Cileček/Kuhn/Šuk. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 3. vydání. C. H. BECK, 2020
 • Lasák/Pokorná/Čáp/Doležil. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vydání. Wolters Kluwer, 2020
 • ČECH, Petr a Petr ŠUK. Právo obchodních společností : v praxi a pro praxi (nejen soudní). Vydání I. Praha: Ivana Hexnerová - Bova Polygon, 2016, 373 stran. ISBN 9788072731770. info
Výukové metody
Výuka je prováděna ve formě přednášek (1x týdně) a seminářů (1x týdně). Přednášky mají účel poznávací, semináře jsou určeny k procvičování schopnosti aplikovat právní úpravu na konkrétní situace. Úprava se diskutuje a řeší se konkrétní příklady.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem, podmínky udělení zápočtu stanoví učitel, který vede semináře. Předpokladem udělení zápočtu je aktivní účast v seminářích a vždy alespoň jeden písemný test, zpravidla jsou zařazeny dva testy (jeden zhroba v polovině semestru, druhý na konci semestru).
Navazující předměty
Informace učitele
Programy seminářů budou navazovat na témata přednášek a určují je jednotliví učitelé. Pro seminární výuku je nezbytné mít k dispozici příslušné právní předpisy, zejména ZOK a ObčZ.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.