EN

PrF:MP506Z Obchodní právo II - Informace o předmětu

MP506Z Obchodní právo II

Právnická fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Eva Večerková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. (přednášející), doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. (zástupce)
Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zdeněk Houdek (cvičící)
Mgr. Monika Příkazská, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Blisová (pomocník)
Mgr. Zuzana Dvořáková (pomocník)
Mgr. Inka Zámečníková (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.
Katedra obchodního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Vladimíra Vraná
Dodavatelské pracoviště: Katedra obchodního práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 24. 9. až Pá 21. 12. St 14:00–15:40 aula_Vinařská
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MP506Z/01: Po 1. 10. až Pá 21. 12. Po 8:00–9:40 131, J. Bejček
MP506Z/02: Po 1. 10. až Pá 21. 12. Po 10:00–11:40 131, J. Kožiak
MP506Z/03: Po 1. 10. až Pá 21. 12. Po 12:00–13:40 131, R. Ruban
MP506Z/04: Po 1. 10. až Pá 21. 12. Po 14:00–15:40 131, Z. Houdek
MP506Z/05: Po 1. 10. až Pá 21. 12. Po 16:00–17:40 131, Z. Houdek
MP506Z/06: Po 1. 10. až Pá 21. 12. Po 18:00–19:40 131, Z. Houdek
MP506Z/07: Po 1. 10. až Pá 21. 12. Po 10:00–11:40 215, R. Ruban
MP506Z/08: Po 1. 10. až Pá 21. 12. Út 14:00–15:40 131, J. Kožiak
MP506Z/09: Po 1. 10. až Pá 21. 12. Út 16:00–17:40 131, J. Kožiak
MP506Z/10: Po 1. 10. až Pá 21. 12. Út 18:00–19:40 131, J. Pokorná
MP506Z/11: Po 1. 10. až Pá 21. 12. St 8:00–9:40 131, E. Večerková
MP506Z/12: Po 1. 10. až Pá 21. 12. St 10:00–11:40 131, E. Večerková
MP506Z/13: Po 1. 10. až Pá 21. 12. St 8:00–9:40 214, J. Pokorná
MP506Z/14: Po 1. 10. až Pá 21. 12. Čt 8:00–9:40 131, M. Příkazská
MP506Z/15: Po 1. 10. až Pá 21. 12. Čt 10:00–11:40 131, M. Příkazská
MP506Z/16: Po 1. 10. až Pá 21. 12. Čt 12:00–13:40 131, M. Příkazská
MP506Z/17: Po 1. 10. až Pá 21. 12. Čt 14:00–15:40 131, M. Příkazská
MP506Z/18: Po 1. 10. až Pá 21. 12. Čt 16:00–17:40 131, E. Večerková
MP506Z/19: Po 1. 10. až Pá 21. 12. Čt 18:00–19:40 131, E. Večerková
MP506Z/20: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Pokorná
MP506Z/21: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Pokorná
Předpoklady
( CM405Z Obchodní právo I || MP405Z Obchodní právo I )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
 • Právo (program PrF, M-PPV) (2)
Cíle předmětu
Předmět Obchodní právo II se uceleně zaměřuje na právo obchodních korporací. V rámci třísemestrálního základního kurzu obchodního práva seznamuje studenty s typickými právními formami, skrze které je v praxi provozován obchodní závod. Předmětem zájmu jsou především obchodní společnosti. Cílem je porozumět podstatě fungování obchodních korporací, pochopit systém vnitřního uspořádání, umět řešit konkrétní problémy relevantní z pohledu společníků, členů orgánů, věřitelů i investorů.
Výstupy z učení
student bude po absolvování předmětu schopen: - pochopit ekonomickou a právní podstatu obchodních korporací - rozlišit typy obchodních korporací a jejich výhody a nevýhody - pochopit limity právní úpravy a možnosti smluvní úpravy - porozumnět vnitřnímu fungování obchodních korporací - identifikovat a řešit základní problémové situace z pohledu společníků, členů orgánů, věřitelů i investorů.
Osnova
 • 1. Ekonomická a právní podstata obchodní korporace. Charakteristika osobních a kapitálových prvků. Právní a majetková sféra korporace, základní otázky financování. 2. Jednotlivé typy obchodních korporací – přehled, vzájemné srovnání. 3. Postup zřizování obchodních korporací. Obchodní rejstřík. 4. Řídící a kontrolní procesy uvnitř korporace. Jednání korporace navenek. 5. Komplexní pohled na korporaci z pohledu společníka – jeho práva a povinnosti, způsoby realizace v jednotlivých typech korporací; ochrana menšinových společníků 6. Komplexní pohled na korporaci z pohledu člena orgánu – právní postavení členů, péče řádného hospodáře a pravidlo podnikatelského úsudku, odpovědnost, sankční mechanismy. 7. Komplexní pohled na korporaci z pohledu věřitele a investora – ochranné mechanismy ve prospěch věřitelů i korporace samotné; převody podílů, zvyšování základního kapitálu, příplatky, finanční asistence; kontext s jinými způsoby financování. 8. Specifika akciové společnosti 9. Ovlivnění, ovládání, koncern. Podstata a právní důsledky ovlivnění. Základy koncernového práva. Ekonomická a právní podstata koncernu. Ochranné mechanismy. 10. Základy M&A (“fúze a akvizice“). Share deals a asset deals. Přeměny obchodních korporací. Shareholders' agreements. 11. Zrušení a zánik obchodních korporací s likvidací a bez likvidace. Proces likvidace. Právní dopady insolvence na činnosti obchodní korporace (základy). 12. Družstva. Evropské formy korporací.
Literatura
  povinná literatura
 • POKORNÁ, Jarmila, Jaromír KOŽIAK, Milan PEKÁREK, Eva TOMÁŠKOVÁ a Alena KERLINOVÁ. Obchodní společnosti a družstva. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2014. xxx, 414. ISBN 9788074004759. info
  doporučená literatura
 • ČECH, Petr a Petr ŠUK. Právo obchodních společností : v praxi a pro praxi (nejen soudní). Vydání I. Praha: Ivana Hexnerová - Bova Polygon, 2016. 373 stran. ISBN 9788072731770. info
 • LASÁK, POKORNÁ, ČÁP, DOLEŽIL. Zákon o obchodních korporacích - Komentář. Wolters Kluwer. 2014
 • Štenglová, Havel, Cileček, Kuhn, Šuk. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vydání. C.H.BECK. 2017
 • LASÁK, Jan a Bohumil HAVEL. Kompendium korporačního práva. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2011. xiii, 226. ISBN 9788074000188. info
Výukové metody
Výuka je prováděna ve formě přednášek (1x týdně) a seminářů (1x týdně). Přednášky mají účel poznávací, semináře jsou určeny k procvičování schopnosti aplikovat právní úpravu na konkrétní situace. Úprava se diskutuje a řeší se konkrétní příklady.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem, podmínky udělení zápočtu stanoví učitel, který vede semináře. Předpokladem udělení zápočtu je aktivní účast v seminářích a vždy alespoň jeden písemný test.
Informace učitele
Programy seminářů budou navazovat na témata přednášek a určují je jednotliví učitelé. Pro seminární výuku je nezbytné mít k dispozici příslušné právní předpisy, zejména ZOK a ObčZ.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2018/MP506Z