MP313Z Úvod do studia veřejné správy - seminář

Právnická fakulta
podzim 2015
Rozsah
0/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Mgr. Lenka Bursíková (přednášející)
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc. (přednášející)
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Petr Kolman, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Veronika Smutná, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Dagmar Sochorová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiří Venclíček (přednášející)
Mgr. Veronika Doubková (pomocník)
JUDr. David Hejč, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Tomáš Svoboda, Ph.D. (pomocník)
JUDr. Marek Vrbík (pomocník)
Garance
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.
Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MP313Z/01: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každé liché pondělí 13:30–15:00 034, S. Sedláček
MP313Z/02: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každé sudé pondělí 13:30–15:00 034, S. Sedláček
MP313Z/03: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každé liché pondělí 15:05–16:35 025, P. Kolman
MP313Z/04: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každé sudé pondělí 15:05–16:35 025, P. Kolman
MP313Z/05: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každé liché pondělí 16:40–18:10 025, P. Kolman
MP313Z/06: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každé sudé pondělí 16:40–18:10 025, P. Kolman
MP313Z/07: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každé liché úterý 11:10–12:40 208, P. Kolman
MP313Z/08: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každé sudé úterý 11:10–12:40 208, P. Kolman
MP313Z/09: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každé liché úterý 13:30–15:00 257, P. Kolman
MP313Z/10: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každé sudé úterý 13:30–15:00 257, P. Kolman
MP313Z/11: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každé liché úterý 15:05–16:35 259, P. Havlan
MP313Z/12: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každé sudé úterý 15:05–16:35 259, P. Havlan
MP313Z/13: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každé liché úterý 16:40–18:10 259, P. Havlan
MP313Z/14: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každé sudé úterý 16:40–18:10 259, P. Havlan
MP313Z/15: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každou lichou středu 13:30–15:00 208, S. Sedláček
MP313Z/16: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každou sudou středu 13:30–15:00 208, S. Kadečka
MP313Z/17: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každou lichou středu 15:05–16:35 208, S. Kadečka
MP313Z/18: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každou sudou středu 15:05–16:35 208, S. Kadečka
MP313Z/19: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každou lichou středu 16:40–18:10 208, S. Sedláček
MP313Z/20: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každou sudou středu 16:40–18:10 208, S. Sedláček
MP313Z/21: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každou lichou středu 18:15–19:45 160, S. Kadečka
MP313Z/22: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každé liché pondělí 11:10–12:40 025, S. Sedláček
MP313Z/23: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každé sudé pondělí 11:10–12:40 025, S. Sedláček
MP313Z/24: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každou sudou středu 18:15–19:45 025, S. Kadečka
MP313Z/25: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každou sudou středu 11:10–12:40 148, S. Sedláček
MP313Z/26: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každou lichou středu 11:10–12:40 148, S. Sedláček
MP313Z/27: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Kolman
Předpoklady
NOW ( MP313Zk Úvod do studia veřejné správy )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
 • Právo (program PrF, M-PPV) (2)
Cíle předmětu
Hlavním cílem tohoto kurzu je vybavit studenty teoretickými poznatky o výchozích a také fundamentálních otázkách a institutech veřejné správy a správního práva, a dále i dovednostmi a schopnostmi aplikovat získané znalosti na problémy praxe.
Na konci tohoto kurzu bude student znát témata uvedená v osnově předmětu a dále bude schopen - porozumět podstatě a poslání veřejné správy a správního práva, - vysvětlit jejich funkce, - vyargumentovat jejich opodstatněnost, - orientovat se v řešení případových studií, a - zdůvodnit vybrané řešení případové studie.
Osnova
 • Základní vymezení veřejné správy a správního práva, vědecké pojetí správního práva a správní věda; organizační principy a základní vymezení organizace veřejné správy, organizace územní správy se všeobecnou působností; činnost veřejné správy; základní vymezení záruk zákonnosti ve veřejné správě, etika veřejné správy, reformní procesy ve veřejné správě.
Literatura
  povinná literatura
 • PRŮCHA, Petr. Správní právo : obecná část. 8., dopl. a aktualiz. vyd.,. Brno: Doplněk, 2012. 427 s. ISBN 9788073803810. info
  doporučená literatura
 • HENDRYCH, Dušan. Správní věda : teorie veřejné správy. 3., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009. 231 s. ISBN 9788073574581. info
 • HENDRYCH, Dušan. Správní právo : obecná část. 8. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012. xxxiv, 792. ISBN 9788071792543. info
 • KADEČKA, Stanislav. Správní řád : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.11.2006. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2006. xxix, 601. ISBN 8073572265. info
 • KORBEL, František. Právo na informace :zákon o svobodném přístupu k informacím, zákon o právu na informace o životním prostředí : komentář. 2. aktualiz. a dopl. vyd. po. Praha: Linde, 2005. 410 s. ISBN 807201532X. info
 • KADEČKA, Stanislav. Právo obcí a krajů v České republice. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003. 424 s. (Beckova edice právní instituty, EPI7). ISBN 80-7179-794-4. info
  neurčeno
 • SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 3., aktualiz. a upr. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. 497 s. ISBN 9788074780028. info
Výukové metody
semináře, cvičení, domácí příprava
Metody hodnocení
1. Aktivní účast na seminářích (včetně řešení zadaných příkladů a dalších plnění). 2. Úspěšné zvládnutí zápočtového testu. 3. Účast na jednání zastupitelstva obce nebo kraje, pořízení zápisu z tohoto jednání, jeho vložení do Odevzdávárny příslušné seminární skupiny a jeho stručná prezentace.
Informace učitele
V podrobnostech viz dále Program seminářů předmětu, jakož i sdělení a pokyny jednotlivých seminarizujíích učitelů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2015/MP313Z