MP301Zk Národní hospodářství

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc. (přednášející)
JUDr. Michal Janovec, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Johan Schweigl, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA (přednášející)
Ing. Eva Tomášková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.
Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Vladimíra Vraná
Dodavatelské pracoviště: Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:40 133
Předpoklady
NOW ( MP301Z Národní hospodářství - seminář ) || MP301Z Národní hospodářství - seminář || CM301Z Národní hospodářství - seminář
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obsahem předmětu Národní hospodářství je řešení vybraných případových problémů z aktuální makroekonomické problematiky. Student by měl být po absolvování předmětu schopný: rozumět hospodářské politice státu, porozumět funkčnosti makroekonomického systému a vymezit souvislosti mezi národní a světovou ekonomikou. Dále by měl být schopen aplikovat znalosti v oblasti finančního rozhodování, např. rozhodnutí o úvěru, a zřizování advokátní kanceláře. Absolvování předmětu umožní studentům získat znalosti, které využijí v navazujících ekonomických a právnických předmětech.
Osnova
  • Finanční trh - peněžní trh, kapitálový trh. Makroekonomické výstupy a jejich měření. Ekonomická rovnováha. Ekonomický růst. Stát a ekonomika, zásahy státu do ekonomiky (formy, nástroje, účinnost). Vybrané problémy světové ekonomiky (ekonomické integrace, EU, mezinárodní měnový systém, postavení ČR ve světové ekonomice).
Literatura
    doporučená literatura
  • Blažek, J.: Základy ekonomie, Masarykova univerzita v Brně, 2002, 235 s.
  • BLAŽEK, Jiří, Alena KERLINOVÁ, Jan KUBÍČEK, Eva TOMÁŠKOVÁ a Vladimír TOMŠÍK. Národní hospodářství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 224 s. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. 510. ISBN 978-80-210-6949-7. info
Výukové metody
Přednášky a praktické semináře zaměřené na aplikaci znalostí získaných na přednáškách.
Metody hodnocení
Zkouška probíhá formou písemnou a ústní. Písemný test se skládá z otevřených a uzavřených otázek. Je nutné získat minimálně 60 % k úspěšnému složení testu. Ústní část navazuje na písemný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/MP301Zk