MP301Zk Národní hospodářství

Právnická fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc. (přednášející)
JUDr. Michal Janovec, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Johan Schweigl, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA (přednášející)
doc. Ing. Eva Tomášková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Barbora Buchtová, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.
Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Zuzana Suchá
Dodavatelské pracoviště: Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 19. 9. až Pá 16. 12. Čt 8:00–9:40 140
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MP301Zk/01: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé sudé pondělí 10:00–11:40 126, J. Blažek
MP301Zk/02: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé sudé pondělí 12:00–13:40 136, M. Svoboda
MP301Zk/03: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé liché pondělí 12:00–13:40 126, M. Svoboda
MP301Zk/04: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé sudé pondělí 14:00–15:40 126, M. Svoboda
MP301Zk/05: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé liché pondělí 14:00–15:40 126, M. Svoboda
MP301Zk/06: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé sudé pondělí 16:00–17:40 126, J. Schweigl
MP301Zk/07: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé liché pondělí 16:00–17:40 030, J. Schweigl
MP301Zk/08: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé sudé pondělí 8:00–9:40 124, J. Blažek
MP301Zk/09: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé liché pondělí 8:00–9:40 124, J. Blažek
MP301Zk/10: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé sudé úterý 10:00–11:40 257, E. Tomášková
MP301Zk/11: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé liché úterý 10:00–11:40 257, E. Tomášková
MP301Zk/12: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé sudé úterý 12:00–13:40 034, M. Janovec
MP301Zk/13: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé liché úterý 12:00–13:40 034, M. Janovec
MP301Zk/14: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé sudé úterý 14:00–15:40 126, M. Janovec
MP301Zk/15: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé liché úterý 14:00–15:40 126, M. Janovec
MP301Zk/16: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé sudé úterý 16:00–17:40 025, M. Svoboda
MP301Zk/17: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé liché úterý 16:00–17:40 025, M. Svoboda
MP301Zk/18: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé sudé úterý 18:00–19:40 025, M. Svoboda
MP301Zk/19: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé liché úterý 18:00–19:40 025, M. Svoboda
MP301Zk/20: Rozvrh nebyl do ISu vložen. E. Tomášková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obsahem předmětu Národní hospodářství je nabídnout přehled nad vybranými aktuálními otázkami z oblasti národního hospodářství zasahujícími zejména do oblasti finančního práva.
Výstupy z učení
Student by měl být po absolvování předmětu schopný: rozumět právním a ekonomickým aspektům hospodářské politiky státu a souvislostem mezi národní a světovou ekonomikou. Absolvování předmětu umožní studentům získat znalosti, které využijí v navazujících předmětech.
Osnova
  • Finanční trh - peněžní trh, kapitálový trh. Makroekonomické výstupy a jejich měření. Ekonomická rovnováha. Ekonomický růst. Stát a ekonomika, zásahy státu do ekonomiky (formy, nástroje, účinnost). Vybrané problémy světové ekonomiky (ekonomické integrace, EU, mezinárodní měnový systém, postavení ČR ve světové ekonomice).
Literatura
    povinná literatura
  • BLAŽEK, Jiří, Alena KERLINOVÁ, Jan KUBÍČEK, Eva TOMÁŠKOVÁ a Vladimír TOMŠÍK. Národní hospodářství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 224 s. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. 510. ISBN 978-80-210-6949-7. info
    doporučená literatura
  • Blažek, J.: Základy ekonomie, Masarykova univerzita v Brně, 2002, 235 s.
Výukové metody
Analýza a diskuse zaměřené na aplikaci znalostí získaných na přednáškách.
Metody hodnocení
Zkouška probíhá formou písemnou a ústní. Písemný test se skládá z otevřených a uzavřených otázek. Je nutné získat minimálně 60 % k úspěšnému složení testu. Ústní část navazuje na písemný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2022/MP301Zk