CM310Zk Ústavní právo II

Právnická fakulta
podzim 2014
Rozsah
2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. JUDr. Jan Filip, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. (cvičící)
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc. (cvičící)
prof. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D. (přednášející)
doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M. (přednášející)
JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M. (přednášející)
Ing. Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D., LL.M. (pomocník)
Garance
prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
Katedra ústavního práva a politologie – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ústavního práva a politologie – Právnická fakulta
Rozvrh
Po 22. 9. až Pá 19. 12. St 13:30–15:00 030
Předpoklady
CM213Z Ústavní právo I && ( NOW ( CM310Z Ústavní právo II sem ) || CM310Z Ústavní právo II sem )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Ústavní právo seznamuje studenty se základy teorie ústavy a hodnotami, na kterých je založena, s právní regulací státní moci a její organizací (dělba moci, jednotlivé ústavní orgány, jejich postavení, pravidla činnosti), se základy vztahu státu a jedince (státní občanství, základní práva a svobody, jejich ochrana, ústavní základy postavení cizinců).
Osnova
  • Listina základních práv a svobod. Pojem základního práva a svobody. Základní východiska Listiny - svoboda, rovnost, důstojnost, nediskriminace. Klasifikace základních práv a svobod. Jednotlivá základní práva a svobody. Státní moc v ČR. Ústavní koncepce státní moci. Dělba moci. Státní moc a samospráva.Právní status státního orgánu. Parlamentarismus v ČR. Parlament a jeho ústavní status. Bikameralismus v ČR. Zákonodárný proces. Právní postavení poslanců a senátorů. Imunita. Výkonná moc v Ústavě ČR. Hlava státu, vláda, ministerstva a jiné správní úřady. Ústavní základy státní služby. Ústavního soudnictví v ČR. Právní status Ústavního soudu, jeho kompetence. Typy řízení před Ústavním soudem. Základní charakteristika obecného soudnictví. Principy postavení a činnosti. Státní zastupitelství. Nejvyšší kontrolní úřad. Česká národní banka. Ústavní základy územní samosprávy. Jiné formy samosprávy.
Literatura
    povinná literatura
  • FILIP, Jan. Ústavní právo České republiky. Základní pojmy a instituty. Ústavní základy ČR. 4. vyd. Brno: Václav Klemm - Vydavatelství a nakladatelství, 2011, 370 s. ISBN 978-80-904083-8-8. info
  • FILIP, Jan. Vybrané kapitoly ke studiu ústavního práva. Dotisk 2. vyd. 2001 (Masaryk. Brno: Václav Klemm, 2011, 328 s. ISBN 9788090408371. info
    neurčeno
  • Kosař, D., Antoš, M., Kühn, Z., Vyhnánek, L. Ustavní právo: Casebook. Wolters Kluwer CZ, 2014
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Přednášky nepovinné Cvičení povinná ústní zkouška
Informace učitele
Další literatura a judikatura budou upřesněny při zahájení výuky. Sledujte studijní materiály předmětu v IS.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2014/CM310Zk