CM310Z Ústavní právo II - seminář

Právnická fakulta
podzim 2014
Rozsah
0/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D. (přednášející)
prof. JUDr. Jan Filip, CSc. (cvičící)
doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M. (cvičící)
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. (cvičící)
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M. (cvičící)
Ing. Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Michal Čermák (pomocník)
JUDr. Michal Hájek, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D., LL.M. (pomocník)
PhDr. JUDr. Štěpán Výborný, Ph.D. (pomocník)
Mgr. David Zahumenský (pomocník)
Garance
prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
Katedra ústavního práva a politologie – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ústavního práva a politologie – Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CM310Z/01: Po 29. 9. až Pá 19. 12. každý lichý čtvrtek 8:00–9:30 025, D. Kosař
CM310Z/02: Po 29. 9. až Pá 19. 12. každý sudý čtvrtek 8:00–9:30 025, D. Kosař
CM310Z/03: Po 29. 9. až Pá 19. 12. každý lichý čtvrtek 9:35–11:05 025, L. Vyhnánek
CM310Z/04: Po 29. 9. až Pá 19. 12. každý sudý čtvrtek 9:35–11:05 025, J. Benák
CM310Z/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Benák
Předpoklady
NOW ( CM310Zk Ústavní právo II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Ústavní právo seznamuje studenty se základy teorie ústavy a hodnotami, na kterých je založena, s právní regulací státní moci a její organizací (dělba moci, jednotlivé ústavní orgány, jejich postavení, pravidla činnosti), se základy vztahu státu a jedince (státní občanství, základní práva a svobody, jejich ochrana, ústavní základy postavení cizinců).
Osnova
  • Listina základních práv a svobod. Pojem základního práva a svobody. Základní východiska Listiny - svoboda, rovnost, důstojnost, nediskriminace. Klasifikace základních práv a svobod. Jednotlivá základní práva a svobody. Státní moc v ČR. Ústavní koncepce státní moci. Dělba moci. Státní moc a samospráva.Právní status státního orgánu. Parlamentarismus v ČR. Parlament a jeho ústavní status. Bikameralismus v ČR. Zákonodárný proces. Právní postavení poslanců a senátorů. Imunita. Výkonná moc v Ústavě ČR. Hlava státu, vláda, ministerstva a jiné správní úřady. Ústavní základy státní služby. Ústavního soudnictví v ČR. Právní status Ústavního soudu, jeho kompetence. Typy řízení před Ústavním soudem. Základní charakteristika obecného soudnictví. Principy postavení a činnosti. Státní zastupitelství. Nejvyšší kontrolní úřad. Česká národní banka. Ústavní základy územní samosprávy. Jiné formy samosprávy.
Literatura
    povinná literatura
  • FILIP, Jan. Ústavní právo České republiky. Základní pojmy a instituty. Ústavní základy ČR. 4. vyd. Brno: Václav Klemm - Vydavatelství a nakladatelství, 2011, 370 s. ISBN 978-80-904083-8-8. info
  • FILIP, Jan. Vybrané kapitoly ke studiu ústavního práva. 2. vyd. Brno: Václav Klemm - Vydavatelství a nakladatelství, 2011, 328 s. ISBN 978-80-904083-7-1. info
Výukové metody
skupinová diskuse, domácí řešení zadaných příkladů
Metody hodnocení
seminární práce, zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2014/CM310Z