BEJČEK, Josef, Petr HAJN, Jarmila POKORNÁ, Eva TOMÁŠKOVÁ, Eva VEČERKOVÁ, Josef ŠILHÁN, Jaromír KOŽIAK a Radek RUBAN. Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. první. Praha: C. H. Beck Praha, 2014. 410 s. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-547-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo.
Název anglicky Business Law. General Part. Competition Law.
Autoři BEJČEK, Josef, Petr HAJN, Jarmila POKORNÁ, Eva TOMÁŠKOVÁ, Eva VEČERKOVÁ, Josef ŠILHÁN, Jaromír KOŽIAK a Radek RUBAN.
Vydání první. Praha, 410 s. Academia iuris, 2014.
Nakladatel C. H. Beck Praha
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-7400-547-3
Klíčová slova česky Obchodní právo; prameny obchodního práva; podnikatel; obchodní firma; obchodní rejstřík; účetnictví; insolvence a podnikání; nekalá soutěž; ochrana soutěže
Klíčová slova anglicky Business law; sources of business law; entrepreneur; business name; business register; accountancy; insolvency and business; unfair competition; protection of competition
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 31. 3. 2015 11:58.
Anotace
Učebnice se zabývá obchodním právem, jeho ekonomickou podstatou a prameny, definuje pojem podnikatele, zabývá se obchodní firmou, obchodním rejstříkem, účetnictvím i insolvencí při podnikání. Závěrečné kapitoly jsou věnovány nekalé soutěži a ochraně hospodářské soutěže.
Anotace anglicky
The textbook deals with the business law, its economic basis and sources, defines concept of entrepreneur, deals with business name, business register, accountancy and insolvency connected with business. Closing chapters are concentrated on unfair competition and protection of competition.
VytisknoutZobrazeno: 26. 9. 2022 01:21