D5PIT15 Právo elektronického obchodu III

Právnická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Předpoklady
Tento předmět nemá k zapsání žádné předpoklady. Obecným předpokladem je pokročilá znalost anglického jazyka včetně odborné terminologie oborů právní teorie, práva informačních a komunikačních technologií a obchodního práva.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem tohoto kursu je analyzovat specifické soutěžní mechanismy na trhu ICT a související regulační nástroje.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kursu bude student schopen:
Chápat specifika soutěže na technologických trzích
Identifikovat a analyzovat typické případy zneužití tržní moci v sektoru ICT
Identifikovat a analyzovat typické protiprávní horizontální, vertikální a diagonální dohody v sektoru ICT
Analyzovat a řešit obtížné právní otázky související s vyšetřováním případů porušení práva hospodářské soutěže za užití ICT
Osnova
  • Hospodářská soutěž na technologických trzích
  • Typické formy zneužití tržní moci v sektoru ICT
  • Typické protiprávní horizontální, vertikální a diagonální dohody v sektoru ICT
  • Postih porušování práva hospodářské soutěže za užití ICT
Literatura
  • Studijní literatura bude poskytnuta prostřednictvím e-learningové aplikace.
Výukové metody
individuální a skupinové konzultace, samostatné řešení vědeckého zadání, prezentace výstupů vědecké práce formou kolokvia
Metody hodnocení
Odborný text zpracovaný jako řešení zadaného vědeckého problému (50%), prezentace výstupů samostatného výzkumu ve formě kolokvia (50%)
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2019/D5PIT15