DA1PIT01 Protection of information in European and international law I

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Jelínková
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim of the course is to explain the concept of information and data in law and to demonstrate the related legal problems.
Výstupy z učení
Upon the completion of this course, students shall be able to:
Understand the concept of information and data in law;
Know the historical development of the protection of information and data in positive law;
Define and critically discuss erga omnes rights to information and data
Osnova
 • Information and data as legal asset;
 • Legal protection regimes of information and data;
 • Property rights to mere data
Literatura
  povinná literatura
 • 4. WIEBE, Andreas. Protection of industrial data – a new property right for the digital economy? GRUR Int. 2016, roč. 65, č. 10, s. 877–884
 • 3. Zech, Herbert. Information as Property, Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law, 2015, Vol. 6, No. 3, p. 192-197, http://www.jipitec.eu/issues/jipitec-6-3-2015/4315
 • 2. Zech, Herbert. A legal framework for a data economy in the European Digital Single Market: rights to use data. Journal of Intellectual Property Law & Practice, Volume 11, Issue 6, 1 June 2016, Pages 460–470, https://doi.org/10.1093/jiplp/jpw049
 • POLČÁK, Radim. Informace a data v právu. Revue pro právo a technologie. Masarykova univerzita, 2016, roč. 7, č. 13, s. 67-91. ISSN 1804-5383. Open access časopisu info
  doporučená literatura
 • 2. Floridi, Luciano. Information: a very short introduction. Oxford; New York: Oxford University Press, 2010, 130 s. Very short introductions, 225. ISBN 978-0-19-955137-8
 • 1. Bygrave, Lee A. Information Concepts in Law: Generic Dreams and Definitional Daylight, Oxford Journal of Legal Studies, Volume 35, Issue 1, 1 March 2015, Pages 91–120, https://doi.org/10.1093/ojls/gqu011
Výukové metody
individual and group tutoring sessions, individual resolution of specific research tasks, colloquial presentation of research results
Metody hodnocení
Essay resolving assigned scientific issue (50%), colloquial presentation of results of individual research (50%)
Vyučovací jazyk
Angličtina

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/DA1PIT01