DA1PIT03 eGovernment a eJustice I

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Jelínková
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Předpoklady
This course does not have any prerequisites. General requirement for enrolment to this course is advanced knowledge of legal English incl. specific terminology of legal theory, ICT law and administrative law.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim of this course is to analyse on a higher level of abstraction legal issues related to implementation of ICT in public administration.
Výstupy z učení
Upon the completion of this course, students shall be able to:
Understand information processes in public administration
Analyse and resolve hard cases arising of use of ICT in public administration
Independently define and resolve problems arising of virtualisation of administrative and legislative procedures
Osnova
 • Public administration as an information structure
 • Use of ICT in public administration
 • Use of ICT in legislature
 • Promulgation of law through ICT
 • Public information systems
 • Information rights of individuals who are subjects to administrative procedures
Literatura
  povinná literatura
 • JONES, H. a Ch. BENSON. Publishing Law. London: Routlege, 2006. info
  neurčeno
 • further readings will be provided electronically through the IS MU
Výukové metody
individual and group tutoring sessions, individual resolution of specific research tasks, colloquial presentation of research results
Metody hodnocení
Essay resolving assigned scientific issue (50%), colloquial presentation of results of individual research (50%)
Vyučovací jazyk
Angličtina

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/DA1PIT03