DA3PIT08 Theory of law of information and communication technologies III

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Jelínková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim of the course is to explain institutional aspects of ontology of law on the internet ans to demonstrate the relation between pragmatic validity of law and functioning of definition authorities.
Výstupy z učení
Upon the completion of this course, students shall be able to:
Understand the role and liabilities of definition authorities and the concept of information society service providers
Analyse and resolve hard cases arising from the relation between the state and definition authorities
Osnova
  • Concept of definition authority
  • Concept of ISP
  • Liability of definition authorities
Literatura
    povinná literatura
  • Hobbes, T. Leviathan (any language version)
  • 2. Netanel, N. W. Cyberspace Self-Governance: A Skeptical View from Liberal Democratic Theory, 88 Cal. L. Rev. 395 (2000) (http://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1520&context=californialawreview)
  • 1. Lessig, L. Code V.2 (http://codev2.cc/download+remix/Lessig-Codev2.pdf)
Výukové metody
Individual consultations of sources, consultations of the semester paper.
Metody hodnocení
The course is concluded by submission of a semester paper and its defence at a public colloquium.
Vyučovací jazyk
Angličtina

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/DA3PIT08