DA3PIT09 Law of eCommerce I

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Jelínková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim of the course is to discuss legal issues related to specific forms of unfairly competitive behaviour in information networks.
Výstupy z učení
Upon successful completion of this course, students should be able to:
Understand specific features and functioning of competitive creativity on-line
Analyse legality of aggressive competitive practices on the internet
Analyse legality of attractive competitive practices on the internet
Identify and argue competitive harm arising from unfair competitive practices on-line
Osnova
 • Competitive creativity
 • Pervert competitive creativity
 • Aggression
 • Attraction
 • Parasitism
 • Harm in law against unfair competition
Literatura
  povinná literatura
 • 2. DYNOWSKI, Piotr. Trade marks and meta tags – fair use or unfair competition? In: Bird & Bird. [online]. 21. 6. 2010 [cit. 2015-05-26]. Dostupné z: http://www.twobirds.com/en/news/articles/2012/trade-marks-meta-tags-fair-use-unfair-competition.
 • 3. WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview 3.0”), http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/overview3.pdf
Výukové metody
individual and group tutoring sessions, individual resolution of specific research tasks, colloquial presentation of research results
Metody hodnocení
Essay resolving assigned scientific issue (50%), colloquial presentation of results of individual research (50%)
Vyučovací jazyk
Angličtina

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/DA3PIT09