DA3SVZ12 Topical Questions of Jurisprudence and Legal Practice I

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.
Právnická fakulta
Kontaktní osoba: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The course is inserted as a common base for all students irrespective of their field of study. The purpose of the course is to enable to students orientation in the latest development in particular fields and promote their abilities of independent reasoning about causes of concrete amendments and lead them to find consequences among legal institutes.
Výstupy z učení
At the end of the course students should have knowledge on other legal areas, gain ability to find relations between particular branches of law, have knowledge on new trends of legal theorie and practice.
Osnova
  • In all cases, syllabus is provided actually according to the suggestions of individual fields.
Výukové metody
lectures with PowerPoint presentation, discussion of problems
Metody hodnocení
The course is concluded by credit. The student will be required to submit a written paper concerning one of the topics presented during the related course.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Výuka probíhá každý druhý týden.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/DA3SVZ12