DAPVP05 Work on Doctoral Thesis - Academic and Professional Literature Search

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0. 2 kr. Ukončení: k.
Garance
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.
Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Předpoklady
! D3PVP05 Příprava DP I - rešerše
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 24 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The course is a part of the topical complex Initiation of Preparation of Dissertation Thesis. The purpose of this course is to acquaint students with auxiliary instruments of the scientific work. At the end of this course the students will be able to orientate themselves in scientific sources and find them for requirements of scientific work.
Výstupy z učení
At the end of the course student should know tools for research, be able to find sources and be knowledgeable in them.
Osnova
  • Syllabus is elaborated individually according to the agreement with the supervisor within the framework of the individual study plan.
Výukové metody
consultation
Metody hodnocení
Teaching courses are individual according to the agreement with the supervisor, the course is completed by colloquium after discussion of provided ideas.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/DAPVP05