DO1DIS01 Disertace - plnění individuálního studijního plánu I

Právnická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Garance
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.
Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Konkrétní náplň a cíle předmětu a z toho vycházející požadavky na jeho ukončení vychází vždy z individuálního studijního plánu a jeho semestrální náplně. Stanoví se podle zásad stanovených oborovou radou. Není-li tímto postupem stanoveno jinak, je předmět zacílen zpravidla na vymezení výzkumného zaměření disertační práce, v návaznosti na to na vstupní rešerši relevantních zdrojů, studium současného stavu poznání v dané oblasti, jakož i na postupné upřesnění disertačního úkolu v rámci výzkumného zaměření a vymezení konkrétních problémových okruhů a otázek, které budou v disertační práci řešeny. Cílem je přiblížit se k definici předmětu a cíle práce (vyjasnění, o čem a k čemu disertační práce bude).
Výstupy z učení
Konkrétní výstupy vychází vždy z individuálního studijního plánu a jeho semestrální náplně. Stanoví se podle zásad stanovených oborovou radou. Není-li tímto postupem stanoveno jinak, patří mezi výstupy zpravidla: - vstupní rešerše relevantních zdrojů - studium současného stavu poznání v dané oblasti
Osnova
  • Osnova je zpracována individuálně po dohodě se školitelem v rámci semestrální náplně individuálního studijního plánu. Zahrnuje studium a práce na: - upřesnění výzkumného zaměření disertační práce, - vstupní rešerši relevantních zdrojů, - současném stavu poznání v dané oblasti, - konzultace vedoucí k upřesnění disertačního úkolu v rámci zvoleného tématu a vymezení konkrétních problémových okruhů a otázek, které budou v disertační práci řešeny, - konzultace směřující k definici předmětu a cíle práce (vyjasnění, o čem a k čemu disertační práce bude).
Výukové metody
Konzultace.
Metody hodnocení
Colloquium. Projednání výsledků práce se školitelem.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2023/DO1DIS01