DO1OBC3 Právo hmotné a právo procesní

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.
Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se vztahem soukromého práva a civilního práva procesního, s postupným vývojem diferenciace hmotného a procesního práva, a se současným chápáním tohoto rozlišování. Na příkladu jednotlivých institutů bude ukázán význam tohoto rozlišování.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování tohoto předmětu schopen vysvětlit vztah hmotného a procesního práva, a popsat postupný vývoj názorů na jejich rozlišování. Tyto poznatky bude student schopen využít při posuzování konkrétních případů.
Osnova
  • 1. Vztah soukromého práva a civilního práva procesního 2. Postupný vývoj diferenciace hmotného a procesního práva 3. Vztah hmotného a procesního práva na příkladu jednotlivých institutů
Literatura
    povinná literatura
  • MACUR, Josef. Právo procesní a právo hmotné. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 158 s. ISBN 8021007400. info
  • MACUR, Josef. Problémy vzájemného vztahu práva procesního a hmotného. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 183 s. ISBN 8021008105. info
    doporučená literatura
  • HENCKEL, Wolfram. Prozessrecht und materielles Recht. Göttingen: Verlag Otto Schwarz & Co., 1970. xi, 442 s. info
Výukové metody
Individuální teoretická příprava, semináře, písemné eseje.
Metody hodnocení
Ústní kolokvium.
Další komentáře
Studijní materiály

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/DO1OBC3