DO2TRPR03 Kriminologie II.

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Garance
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.
Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Předpoklady
Kriminologie I Předmět je určen pouze studentům mateřského programu Trestní právo.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení poznatků z kriminologie dle osnovy předmětu.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni porozumět problematice kriminologie. Budou schopni vysvětlit pojmy z daného předmětu a na základě naučených informací aplikovat v praxi
Osnova
 • Kriminologie - obecná část: Pojem, předmět a metodologie kriminologie, stav, struktura a dynamika kriminality, oběť trestného činu, osobnost pachatele, latentní kriminalita, kriminální statistiky Kriminologie - zvláštní část: Fenomenologie a etiologie recidivy, kriminaity mladistvých, drogové kriminality, násilné a sexuální kriminality, dopravní trestné činnosti, etnické a cizinecké kriminality, hospodářské a majetkové kriminality, počítačové kriminality, kriminality žen, organizované kriminality, extremismu a terorismu, problematika prostituce. Kriminalistika : Pojem, předmět a metody kriminalistiky jako vědy, jednotlivé důkazní prostředky, nauka o stopách - trasologie, daktyloskopie, chemické a fyzikální metody zkoumání, výslechy a znalecké posudky, problematika dokazování jako celek, kriminalistické verze a plánování vyšetřování. Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestné činnosti.
Literatura
  doporučená literatura
 • TOMÁŠEK, Jan. Úvod do kriminologie : jak studovat zločin. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. 214 s. ISBN 9788024729824. info
 • KUCHTA, Josef a Helena VÁLKOVÁ. Základy kriminologie a trestní politiky. / Josef Kuchta, Helena Válková a kolektiv. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2005. 544 s. (Beckovy mezioborové učebnice). ISBN 80-7179-813-4. info
 • KAISER, Günther. Kriminologie :úvod do základů. 9. neubearb. und erg. Aufl. Heidelberg: Müller, 1993. xxiv, 663. ISBN 3-8252-0594-0. info
 • BEIRNE, Piers. Radikale Kriminologie : Themen und theoretische Positionen der amerikanischen Radical Criminology. Edited by Helmut Janssen - Reiner Kaulitzky - Raymond Michalowski. Bielefeld: AJZ, 1988. 286 s. ISBN 3921680573. info
  neurčeno
 • MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2001. xx, 512. ISBN 8071793620. info
Výukové metody
diskuze, příprava formou samostudia
Metody hodnocení
Znalost praktických otázek trestního práva - podle profese doktoranda v jednotlivých orgánech činných v trestním řízení. Podle možností návštěva některého z nápravně výchovných zařízení či soudní pitvy. Navázání internetových kontaktů s IKSP v Praze, excerpce knihovny a výzkumných zpráv tohoto institutu.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2021/DO2TRPR03