DO3PVPC4 Pracovní právo II.

Právnická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
JUDr. Jan Horecký, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Předpoklady
zápočet Pracovní právo I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je rozbor právních vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vznikajících při výkonu závislé práce a právních vztahů souvisejících se výkonem závislé práce.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu bude student schopen určit případy, kdy právní úprava stanoví povinnost vykonávat výdělečnou činnost v pracovněprávním vztahu a kdy právní úprava umožňuje její výkon samostatně.
Osnova
 • Závislá práce, samostatně výdělečná činnost, pracovněprávní vztah, pracovní poměr, pracovní smlouva, jmenování, ochrana zaměstnance, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, agentura práce, dočasné přidělení.
Literatura
  doporučená literatura
 • GALVAS, Milan. K některým otázkám sdružovacího práva v pracovním právu ČR. Právo a zaměstnání. Praha: Orac, 2003, Roč. 9, č. 1, s. 9-17. ISSN 1211-1139. info
 • GALVAS, Milan. K jednomu problému současné úpravy kolektivního pracovního práva v ČR. In Deset let Listiny základních práv a svobod v právním řádu České republiky a Slovenské republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2001. s. 196-209. ISBN 80-210-2749-5. info
 • GALVAS, Milan. Kolektivní pracovní právo České republiky : (úvahy a východiska). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 131 s. ISBN 8021010541. info
  neurčeno
 • GALVAS, Milan. Ústavní soud ke kolektivnímu vyjednávání. Práce a mzda. Praha: Práce, 2004, Roč. 51, č. 7, s. 39-48. ISSN 0032-6208. info
 • GALVAS, Milan. Poznámky k některým ústavním aspektům současného českého pracovního práva. Právo a zaměstnání. Praha: Orac, 2003, Roč. 9, č. 11, s. 2-9. ISSN 1211-1139. info
 • GALVAS, Milan. K aplikaci Směrnice Rady č. 91/533/EHS. In Zborník prednášok z medzinárodného sympózia. Bratislava: Prosperity, 1999. s. 118-126. ISBN 80-968219-2-X. info
Výukové metody
teoretická příprava, řešení praktických případů, skupinové konzultace pod vedením lektora, rozbor judikatury
Metody hodnocení
Písemná klauzurní práce v rozsahu 10 až 15 stran na zadané téma.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2022/DO3PVPC4