DO3TEPR03 Současné právní myšlení III.

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Předpoklady
Předmět je koncipován jako třetí část úvodu do metodologických otázek současného právního myšlení. Tato část bude zaměřena na přípravu základních metodologických principů budoucí dizertační práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je příprava základních metodologických východisek budoucí dizertační práce. Tento cíl navazuje na předchozí dva výuku v předchozích dvou semestrech.
Výstupy z učení
Student bude po absolvovaní předmětu schopen:
a) formulovat základní metodologická východiska a principy své budoucí dizertační práce.
b) napsat esej, ve které představí dílčí problémy své práce
Osnova
  • Formulace základních cílů vědecké práce
  • Formulace základních metodologických východisek vědecké práce
  • Formulace základních principů a kategorií zvolené metodologické pozice
Výukové metody
Teoretická příprava, prezentace metodologické části dizertace
Metody hodnocení
Předmět bude ukončen zpracováním eseje a její prezentací v odborném časopisu nebo na vědecké konferenci.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/DO3TEPR03