DO4TRPR04 Kriminalistika IV.

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Garance
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Předpoklady
Kriminalistika III. Předmět je určen pouze studentům mateřského oboru Trestní právo.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na získání a následné prohloubení obecného systematického přehledu o kriminalistice jako jedné z neprávních věd souvisejících z trestním právem. Její poznatky se projevují zejména v v rámci metod, postupů, prostředků a operacím k úspěšnému odhalování, vyšetřování a předcházení trestné činnosti.
Výstupy z učení
schopnost hlouběji porozumět teoretickému základu kriminalistiky schopnost vysvětlit základní teoretické a metodologické znalosti z kriminalistiky praxi ve vztahu k metodám, postupům, prostředkům a operacím k úspěšnému odhalování, vyšetřování a předcházení trestné činnosti schopnost promítnout získaný teoretický základ do řešení praktických problémů v rámci aplikační praxe
Osnova
 • úvod do kriminalistické vědy kriminalistické učení o trestném činu kriminalistické učení o stopách obecná metodologie kriminalistické praxe technické a přírodovědné kriminalistické metody taktické kriminalistické metody obecné otázky metodiky vyšetřování jednotlivé metodiky vyšetřování altuuální otázky kriminalistiky
Literatura
  povinná literatura
 • KURILOVSKÁ, Lucia a Ivo SVOBODA. Kriminalistika. Prvé vydanie. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2017. 431 stran. ISBN 9788080547240. info
 • PORADA, Viktor a Peter POLÁK. Kriminalistika. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 510 stran. ISBN 9788073805586. info
 • PORADA, Viktor a Jiří STRAUS. Kriminalistika : (výzkum, pokroky, perspektivy). Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. 699 s. ISBN 9788073804770. info
 • ŠIMOVČEK, Ivan. Kriminalistika. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. 405 s. ISBN 9788073803438. info
 • MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. 2. přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2004. xxiii, 583. ISBN 8071798789. info
  doporučená literatura
 • PORADA, Viktor. Kriminalistika : technické, forenzní a kybernetické aspekty. 2. aktualizované a rozší. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. 1205 stran. ISBN 9788073807412. info
 • KONRÁD, Zdeněk, Viktor PORADA, Jiří STRAUS a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika : kriminalistická taktika a metodiky vyšetřování. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 414 stran. ISBN 9788073805470. info
 • PORADA, Viktor. Kriminalistika : (teorie, metody, metodologie). Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. 459 s. ISBN 9788073804909. info
 • MUSIL, Jan. Kriminalistika : vybrané problémy teorie a metodologie. Vyd. 1. Praha: Policejní akademie České republiky, 2001. 309 s. ISBN 8072510800. info
 • MUSIL, Jan. Kriminalistika : vybrané problémy teorie a metodologie. Vyd. 1. Praha: Policejní akademie České republiky, 2001. 309 s. ISBN 8072510800. info
Výukové metody
vlastní teoretická příprava individuální diskuze nad vybranými tématy dle profesní specializace studenta
Metody hodnocení
Studie v rozsahu 15 - 20 stran obsahově vycházejících z tématu disertační práce ve spojení s obsahovým zaměřením kriminalistiky a profesní specializací studenta. Bude zpracována podle odborné literatury povinné a doporučené, event. další literatury podle dispozic školitele nebo návrhu studenta, v případě konkrétního zpracování dílčího tématu disertace. Téma studie je možno konzultovat se školitelem.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2021/DO4TRPR04