DO5DIS05 Disertace - plnění individuálního studijního plánu V

Právnická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 22 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Garance
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.
Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Konkrétní náplň a cíle předmětu a z toho vycházející požadavky na jeho ukončení vychází vždy z individuálního studijního plánu a jeho semestrální náplně. Stanoví se podle zásad stanovených oborovou radou příslušného programu. Není-li tímto postupem stanoveno jinak, je předmět zacílen zpravidla na detailní řešení jednotlivých otázek v návaznosti na zvolenou koncepci, to přitom se zohledněním zpětné vazby, která byla získána při diskusi v předchozím semestru. Cílem je pokrok ve zpracování jednotlivých kapitol disertace na základě zpětné vazby, získané při obhajobě tezí disertační práce, jakož i na základě zpětné vazby k jednotlivým kapitolám či částem práce.
Výstupy z učení
Konkrétní výstupy vychází vždy z individuálního studijního plánu a jeho semestrální náplně. Stanoví se podle zásad stanovených oborovou radou příslušného programu. Není-li tímto postupem stanoveno jinak, patří mezi výstupy zpravidla: - pokrok ve zpracování jednotlivých kapitol disertace případně i v souvislosti s přípravou dílčích publikačních výstupů - získání zpětné vazby a případná úprava textu na základě nich - pokročilá znalost současného stavu poznání v oblasti výzkumného zaměření na základě studia literatury a její rozvíjení - vyhledání dalších zdrojů
Osnova
  • Osnova je zpracována individuálně po dohodě se školitelem v rámci semestrální náplně individuálního studijního plánu. Zahrnuje zpravidla detailní řešení jednotlivých otázek v návaznosti na zvolenou koncepci, to přitom se zohledněním zpětné vazby, která byla získána při diskusi v předchozím semestru. Probíhá průběžná práce na jednotlivých kapitolách disertace, konzultují se konkrétních dílčí témata, přičemž student aktivně vyhledává možnosti získávání dalších poznatků, jakož i zpětné vazby ke zpracovávaným výstupům. Dle možností prezentuje a publikuje dílčí závěry a reaguje na získané podněty.
Výukové metody
Konzultace.
Metody hodnocení
Kolokvium. Projednání výsledků práce se školitelem.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2022/DO5DIS05