DO5TEPR03 Současné právní myšlení V.

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D.
Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Předpoklady
Žádné zvláštní předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Účelem předmětu je seznámit studenty s významnými problémy současné filosofie práva. Hlavní metodou práce bude četba textů a následně jejich analýza ve skupině. Budeme číst odborné texty v angličtině. Studenti by zde měli rozvinout svoji schopnost kriticky porozumět teoretickému textu. Kurz bude také rozvíjet schopnost právní argumentace.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: 1) základní orientace v hlavních problémech současné filosofie práva; 2) četba teoretického textu s porozuměním 3) kritické myšlení o abstraktních tématech 4) právní argumentace
Osnova
  • 1) performativní kontradikce (Alexy vs. Bulygin) 2) právní expresivismus (Kevin Toh) 3) teorie morálního vlivu (Mark Greenberg) 4) konec jurisprudence? (Scott Hershovitz) 5) o povaze právní povinnosti (Stefano Bertea) 6) naturalismus v jurisprudenci (Brian Leiter)
Výukové metody
čtecí skupina
Metody hodnocení
aktivní účast

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/DO5TEPR03