DO7DIS07a Disertace - plnění individuálního studijního plánu VII

Právnická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 20 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.
Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V rámci tohoto předmětu bude student zpracovávat disertační práci tak, aby její první ucelená pracovní verze mohla být předložena v závěru semestru k diskusi na příslušné katedře. Konkrétní náplň a cíle předmětu a z toho vycházející požadavky na jeho ukončení vychází vždy z individuálního studijního plánu a jeho semestrální náplně. Stanoví se podle zásad stanovených oborovou radou. Není-li tímto postupem stanoveno jinak, je předmět zacílen zpravidla na zapracování připomínek školitele a na dokončení první ucelené pracovní verze celého textu včetně formulace závěrů. Cílem je rovněž získání zpětné vazby nezbytné k úpravám a korekcím textu a rozvoji odpovídajících dovedností, které s tím souvisejí.
Výstupy z učení
Konkrétní výstupy vychází vždy z individuálního studijního plánu a jeho semestrální náplně. Stanoví se podle zásad stanovených oborovou radou.. Není-li tímto postupem stanoveno jinak, patří mezi výstupy zpravidla: - zapracování připomínek školitele - dokončení první pracovní verze disertace
Osnova
  • Konkrétní plán prací je zpracován individuálně po dohodě se školitelem v rámci semestrální náplně individuálního studijního plánu. Zahrnuje zpravidla zapracování připomínek školitele, formulaci závěrů, přípravu ucelené pracovní verze disertace.
Výukové metody
Konzultace.
Metody hodnocení
Kolokvium. Projednání výsledků práce se školitelem.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2022/DO7DIS07a