DO8DIS08 Disertace - plnění individuálního studijního plánu VIII

Právnická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 28 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Garance
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.
Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je finální revize textu práce na základě podnětů, získaných v diskusním semináři (pokud již nebyla provedena v souvislosti se závěry z diskusního semináře), její odevzdání a příprava na obhajobu disertační práce s využitím zpětné vazby z diskusního semináře a následně na základě obdržených oponentských posudků, budou-li k dispozici.
Výstupy z učení
- získání zpětné vazby a v reakci na ní možnost upravit text, jakož přitom i rozvinout odpovídající dovednosti; - příprava na prezentaci výsledků práce před odbornou veřejností v rámci obhajoby disertační práce.
Osnova
  • - finální editace textu disertační práce - odevzdání disertační práce - příprava prezentace k obhajobě disertační práce - získání zpětné vazby pro poslední úpravy - případné editace a práce spojené s publikací dříve připravených publikačních výstupů .
Výukové metody
Postup prací bude průběžně konzultován se školitelem.
Metody hodnocení
Výsledky práce na přípravě obhajoby budou projednány se školitelem.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2023/DO8DIS08