MP204Zk Politologie

Právnická fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M. (přednášející)
JUDr. Zuzana Vikarská, MJur, MPhil, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M. (přednášející)
doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Bc. Michaela Dvořáková (pomocník)
Garance
doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D.
Katedra ústavního práva a politologie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ústavního práva a politologie - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 21. 2. až Pá 20. 5. St 16:00–17:40 140
Předpoklady
Znalosti základů společenských věd vyučovaných na středních školách.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Prezentovat základní pojmy a instituce politologie,srovnávací přístup k politickým stranám a systémům a v neposlední řadě se zabývat základními pojmy a otázkami mezinárodních vztahů.Na konci tohooto kurzu budou studenti schopni porozumět a vysvětlit funkce politického a mezinárodního systému.Zvláště použít získané znalosti v budoucí profesionální činnosti.
Osnova
 • 1.Význam a funkce politologie 2.Moc.Autorita.Legitimita.Funkce voleb 3.Demokracie,autokracie,totalitarianismus 4.Přechod k demokracii 5.Politický systém, jeho struktura a funkce 6.Politická kultura 7.Politická komunikace 8.Politické strana, zájmové organizace, lobbismus a masová media v ČR 9.Srovnávací politologie 10.Mezinárodní systém 11.Evropská integrace 12.Zahraniční a bezpečnostní politika ČR
Literatura
  povinná literatura
 • KROUPA,Jiří.Politologie nejen pro právníky.2.,Aktualizované vydání.Praha : Wolters Kluwer ČR,2020.204 s. ISBN 978-80-7598-812-6(brož.),ISBN 978-80-7598-813-3(e-pub).
 • KROUPA, Jiří. Srovnávací politologie. 2., aktualizované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 156 s. Edice Učebnice Právnické fakulty MU č. 545. ISBN 978-80-210-9284-6. info
  doporučená literatura
 • LORENZ,A.,FORMÁNKOVÁ,H. Politický systém Česka.Brno : CDK,2019
 • NOVÁK, Miroslav, Lubomír BROKL, Petr DRULÁK, Pavol FRIČ, Martin GREGOR, Dušan HENDRYCH, Miroslav HROCH, Hynek JEŘÁBEK, Karel KOUBA, Oldřich KRULÍK, Michal KUBÁT, Jan KYSELA, Tomáš LEBEDA, Milan NAKONEČNÝ, Martin POTŮČEK, Petr SKALNÍK a Marek SKOVAJSA. Úvod do studia politiky. Druhé vydání, rozšířen. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2019. 921 stran. ISBN 9788074192630. info
 • HLOUŠEK, Vít, Lubomír KOPEČEK a Jakub ŠEDO. Politické systémy. 2. aktualizované vydání. Brno: Barrister & Principal Publishing, 2018. 292 stran. ISBN 9788074851506. info
 • HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Politické strany. Původ, ideologie a transformace politických stran v západní a střední Evropě. Praha: Grada, 2010. 320 s. edice Politologie. ISBN 978-80-247-3192-6. URL info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
ústní zkouška
Informace učitele
Další studijní materiály jsou k dispozici v Interaktivních osnovách předmětu v Informačním systému.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2022/MP204Zk