MP204Zk Politologie

Právnická fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D. (přednášející)
Mgr. Bc. Alžbeta Králová, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Katarína Šipulová, Ph.D., MSt (přednášející)
JUDr. Zuzana Vikarská, MJur, MPhil, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M. (přednášející)
doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Bc. Michaela Čejka Dvořáková (pomocník)
Garance
doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D.
Katedra ústavního práva a politologie – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ústavního práva a politologie – Právnická fakulta
Rozvrh
Po 26. 2. až Pá 24. 5. St 16:00–17:40 140
Předpoklady
Znalosti základů společenských věd vyučovaných na středních školách.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je nejen zprostředkovat široké výsledky poznávání a vysvětlování, které nám přiblíží komplexní realitu fungování tohoto světa (tj. na co politologie přišla), ale hlavně vám odhalit procesy a způsoby uvažování, které ono poznávání přinesly (tj. jak na to politologové přišli). Vyjádřeno jinak na příkladu, ambicí ani tak není natlačit do vás znalosti stylu „premiérem Itálie je nyní M. Draghi“, protože to si nakonec snadno někde najdete (tak ne že byste to vědět nemohli…), ale spíše donutit vás o věcech a událostech kriticky přemýšlet, rozeznávat důvěryhodnost a přesvědčivost informací. Jinak řečeno, kurz má zároveň sloužit jako nástroj k získání a prohlubování obecných dovedností potřebných k fungování v moderní společnosti 21. století.
Výstupy z učení
identifikovat hlavní pojmy politologie; vysvětlit souvislosti fungování politických systémů; rozpoznat výhody a nevýhody jednotlivých uspořádání společnosti; pochopit základní principy komparace a jiných výzkumných metod politologie;
Osnova
 • 1. Co je politika a proč a jak se jí zabývat a zkoumat? Úvod do tajů politologie 2. Politické ideologie jako forma odpovědi na každou otázku 3. Demokracie (a její nepřátelé) 4. Volby: stále ještě svátek (nejen) demokracie? 5. Hybatelé politiky: politické strany a zájmové skupiny 6. Kde a jak se hraje politika: vlády, parlamenty, byrokracie 7. Nikdo již není ostrovem: mezinárodní vztahy a globalizace 8. Česká republikace jako země příběhů: stručný průvodce „naší“ politikou 9. Cesta k neliberální demokracii: Jak Orbán změnil Maďarsko (případová studie) 10. Jsou peníze důležitější než politika? Příklad řešení krize eurozóny (případová studie) 11. Příliš teplá budoucnost vs Green Deal: klimatické změny a snahy o jejich odvrácení (případová studie) 12. Jak vypadá moderní politologický výzkum?: ukázka postupu řešení konkrétního výzkumného problému (případová studie)
Literatura
  doporučená literatura
 • LORENZ,A.,FORMÁNKOVÁ,H. Politický systém Česka.Brno : CDK,2019
 • PARSONS, Craig. Introduction to Political Science: How to Think for Yourself about Politics. London: Pearson, 2017.
 • NOVÁK, Miroslav, Lubomír BROKL, Petr DRULÁK, Pavol FRIČ, Martin GREGOR, Dušan HENDRYCH, Miroslav HROCH, Hynek JEŘÁBEK, Karel KOUBA, Oldřich KRULÍK, Michal KUBÁT, Jan KYSELA, Tomáš LEBEDA, Milan NAKONEČNÝ, Martin POTŮČEK, Petr SKALNÍK a Marek SKOVAJSA. Úvod do studia politiky. Druhé vydání, rozšířen. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2019, 921 stran. ISBN 9788074192630. info
 • HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Politické strany. Původ, ideologie a transformace politických stran v západní a střední Evropě. Praha: Grada, 2010, 320 s. edice Politologie. ISBN 978-80-247-3192-6. URL info
 • HEYWOOD, Andrew. Politologie. Translated by Zdeněk Masopust. 3. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, 537 s. ISBN 9788073801151. info
 • SARTORI, Giovanni. Srovnávací ústavní inženýrství : zkoumání struktur, podnětů a výsledků. Translated by Jana Ogrocká. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001, 238 s. ISBN 808585094X. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
písemná zkouška ve formě kratší "take-home" eseje
Informace učitele
Další studijní materiály jsou k dispozici v interaktivní osnově předmětu v Informačním systému.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2024/MP204Zk