EN

PrF:MP204Zk Politologie - Informace o předmětu

MP204Zk Politologie

Právnická fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M. (přednášející)
Mgr. Zuzana Vikarská, MJur, MPhil, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M. (přednášející)
doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M.
Katedra ústavního práva a politologie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ústavního práva a politologie - Právnická fakulta
Rozvrh
St 16:00–17:40 aula_Vinařská
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
 • Právo (program PrF, M-PPV) (2)
Cíle předmětu
Prezentovat základní pojmy a instituce politologie,srovnávací přístup k politickým stranám a systémům a v neposlední řadě se zabývat základními pojmy a otázkami mezinárodních vztahů.Na konci tohooto kurzu budou studenti schopni porozumět a vysvětlit funkce politického a mezinárodního systému.Zvláště použít získané znalosti v budoucí profesionální činnosti.
Osnova
 • 1.Význam a funkce politologie 2.Moc.Autorita.Legitimita.Funkce voleb 3.Demokracie,autokracie,totalitarianismus 4.Politický systém 5.Politická kultura 6.Politická komunikace 7.Přechod k demokracii 8.Srovnávací politologie 9.Mezinárodní systém 10.Evropská integrace 11.Zahraniční a bezpečnostní politika ČR 12.Globalizace
Literatura
  povinná literatura
 • KROUPA, Jiří. Politologie nejen pro právníky. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. 179 s. ISBN 9788073579432. info
  doporučená literatura
 • KROUPA, Jiří. Mezinárodní systém,jeho subjekty a vybrané problémy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 121 s. Učebnice - č.484. ISBN 978-80-210-5863-7. info
 • NOVÁK, Miroslav a Lubomír BROKL. Úvod do studia politiky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2011. 783 s. ISBN 9788074190520. info
 • PITROVÁ, Markéta a Petr FIALA. Evropská unie. 2., dopl. a aktual. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. 803 s. Evropská politika, číslo publikace: 300. ISBN 978-80-7325-223-6. info
 • KROUPA, Jiří. Slovník soudobé politiky a mezinárodních vztahů. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. xvii, 113. ISBN 9788073575687. info
 • SMOLÍK, Josef a Tomáš ŠMÍD. Vybrané bezpečnostní hrozby a rizika 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 276 s. Ediční řada Monografie, sv. 33. ISBN 978-80-210-5288-8. info
 • JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 413 s. ISBN 9788073674663. info
 • HEYWOOD, Andrew. Politologie. Translated by Zdeněk Masopust. 3. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 537 s. ISBN 9788073801151. info
 • HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Demokracie : Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 380 s. ISBN 978-80-210-4249-0. info
 • ŘÍCHOVÁ, Blanka. Úvod do současné politologie : [srovnávací analýza demokratických politických systémů]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. 207 s. ISBN 9788073673482. info
 • ŽENÍŠEK, Marek. Přechody k demokracii v teorii a praxi. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. 222 s. ISBN 807380008X. info
 • LOUŽEK, Marek. Max Weber. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2005. 753 s. ISBN 802460812X. info
  neurčeno
 • HUNTINGTON, Samuel P. Třetí vlna : demokratizace na sklonku dvacátého století. Translated by Tomáš Suchomel. 1. vyd. Brno: CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury), 2008. 343 s. ISBN 9788073251567. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2019/MP204Zk