MP222K Akademické psaní

Právnická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc. (přednášející)
Mgr. Bc. John Altair Gealfow (přednášející)
JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Michal Malaník, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Bc. Terezie Smejkalová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. (přednášející)
JUDr. Bc. Jakub Valc (cvičící)
Mgr. Ondřej Benc (pomocník)
Mgr. Jana Stehlíková (pomocník)
Mgr. Jan Strya (pomocník)
Mgr. Bc. Linda Tvrdíková (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Dodavatelské pracoviště: Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MP222K/01: Po 2. 3. až Pá 22. 5. Út 12:00–13:40 042, M. Štěpáníková, M. Večeřa
MP222K/02: Po 2. 3. až Pá 22. 5. Út 14:00–15:40 160, M. Štěpáníková, M. Večeřa
MP222K/03: Po 2. 3. až Pá 22. 5. Út 10:00–11:40 057, M. Štěpáníková, M. Večeřa
MP222K/04: Po 2. 3. až Pá 22. 5. St 10:00–11:40 209, T. Machalová, L. Tvrdíková
MP222K/05: Po 2. 3. až Pá 22. 5. St 12:00–13:40 214, T. Machalová, J. Strya
MP222K/06: Po 2. 3. až Pá 22. 5. Čt 8:00–9:40 148, T. Smejkalová
MP222K/07: Po 2. 3. až Pá 22. 5. Čt 10:00–11:40 148, T. Smejkalová
MP222K/08: Po 2. 3. až Pá 22. 5. Čt 12:00–13:40 042, M. Malaník, M. Večeřa
MP222K/09: Po 2. 3. až Pá 22. 5. Čt 10:00–11:40 S126, M. Malaník, M. Večeřa
MP222K/10: Po 2. 3. až Pá 22. 5. Čt 14:00–15:40 131, M. Malaník, M. Večeřa
MP222K/11: Po 2. 3. až Pá 22. 5. Čt 16:00–17:40 124, M. Malaník, M. Večeřa
MP222K/12: Po 2. 3. až Pá 22. 5. Čt 18:00–19:40 133
MP222K/13: Rozvrh nebyl do ISu vložen. T. Machalová
Předpoklady
! MP315K Akademické psaní
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 280 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 253/280, pouze zareg.: 2/280
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: a)tvořit a psát odborný text(seminární práce, bakalářská práce, diplomová práce), tzn. umět si vybrat téma, vystavět osnovu práce a její strukturu, formulovat hypotézu a výzkumné otázky atd.;
b) uplatňovat základní metodické přístupy a techniky tvorby odborného textu;
c) zpracovávat právní případy;
d) aktivně uplatňovat zásady etiky vědecké práce, tzn.správně užívat citace, uvádět poznámky pod čarou, apod.;
Osnova
 • Osnova předmětu:
 • A) Příprava odborného textu (seminární práce, BP):
 • -volba tématu práce,
 • -formulace základních otázek a hypotéz;
 • -tvorba struktury práce;
 • Etické zásady vědecké práce: jak se vyhnout plagiátorství;
 • Jak správně citovat, práce s odkazy a citacemi;
 • B)Techniky a metodika psaní odborného textu:
 • -Styl a techniky psaní; jak psát odborný text? Jak psát krátké a srozumitelné věty?
 • - Vysvětlování a zdůvodňování v právním textu. Techniky tvorby argumentačních vět a zdůvodňování v odborném textu;
 • - Základní metodologická pravidla při zpracování právního textu;
 • - Modely argumentačních technik a strategií: výstavba právního argumentu;
 • C) Zpracování právního případu:
 • -Zpracování právního případu v odborném textu I.; struktura textů rozhodnutí, metody jeho analýzy a zpracování získaných poznatků;
 • -Zpracování právního případu v odborném textu II.; možnosti a limity zobecnění získaných poznatků z praxe pro účely odborného textu;
Literatura
 • will be added by teacher
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 209 s. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
teoretická a praktická příprava
Metody hodnocení
Ve zkouškovém období jaro 2020 bude předmět ukončen distanční formou. vypracování šest elearningových úkolů a seminární práce na zadané téma
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.