MP222K Právní psaní

Právnická fakulta
jaro 2025
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Martin Bukovič (přednášející)
Mgr. Ing. John Altair Gealfow, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Ondřej Glogar (přednášející)
Mgr. Štěpán Janků (přednášející)
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Michal Kovalčík (přednášející)
JUDr. Michal Malaník, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Bc. Terezie Smejkalová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Linda Tvrdíková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michal Vosinek (přednášející)
doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D. (přednášející)
JUDr. PhDr. Jakub Valc, Ph.D., LL.M. (cvičící)
Garance
JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph.D.
Katedra právní teorie – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Dodavatelské pracoviště: Katedra právní teorie – Právnická fakulta
Předpoklady
! MP315K Akademické psaní
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 240 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/240, pouze zareg.: 0/240
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní kompetence pro psaní odborného právního textu: dovednosti kriticého čtení, práce se zdroji, zpracování rešerše,tvorba právního argumentu,analýza právního případu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: a)uplatňovat základní metodické přístupy a techniky tvorby odborného textu;
b) kriticky pracovat se zdroji;
c) zpracovávat právní případy;
d) aktivně uplatňovat zásady etiky vědecké práce, tzn.správně užívat citace, uvádět poznámky pod čarou, apod.;
Osnova
 • Osnova předmětu:
 • A) Etické zásady vědecké práce: jak se vyhnout plagiátorství;
 • Jak správně citovat, práce s odkazy a citacemi;
 • B)Techniky a metodika psaní odborného textu:
 • -Styl a techniky psaní; jak psát odborný text? Jak psát krátké a srozumitelné věty?
 • - Vysvětlování a zdůvodňování v právním textu. Techniky tvorby argumentačních vět a zdůvodňování v odborném textu;
 • - Základní metodologická pravidla při zpracování právního textu;
 • - Modely argumentačních technik a strategií: výstavba právního argumentu;
 • C) Zpracování právního případu:
 • -Zpracování právního případu v odborném textu I.; struktura textů rozhodnutí, metody jeho analýzy a zpracování získaných poznatků;
 • -Zpracování právního případu v odborném textu II.; možnosti a limity zobecnění získaných poznatků z praxe pro účely odborného textu;
Literatura
  povinná literatura
 • GARNER, Bryan A., John Altair GEALFOW, Adéla VALENTOVÁ, Štěpán JANKŮ, Pavlína HUBKOVÁ a Terezie KÖNIGOVÁ. Právní psaní srozumitelným jazykem. 1. vyd. Brno: Nugis Finem Publishing, 2021, 193 s. Legal Skills Handbooks. ISBN 978-80-7614-005-9. Katalog MU info
  doporučená literatura
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009, 209 s. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
  neurčeno
 • VUČKA, Jan. Právní psaní. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2022, xxiii, 200. ISBN 9788074008924. info
Výukové metody
diskusní přednášky a semináře zaměřené na řešení konkrétních příkladů
Metody hodnocení
-vypracování 3 elearningových úkolů
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024.