MP310Z Ústavní právo II - seminář

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Jan Filip, CSc. (přednášející)
Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D., LL.M. (přednášející)
prof. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D. (přednášející)
doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M. (přednášející)
Mgr. Bc. Jan Petrov, Ph.D., LL.M. (přednášející)
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. (přednášející)
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Zuzana Vikarská, MJur, MPhil, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M. (přednášející)
doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Vladislav Bernard, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Bc. Terezie Boková, MJur (pomocník)
Mgr. Bc. Michal Kovalčík (pomocník)
Mgr. Vojtěch Procházka (pomocník)
Garance
prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
Katedra ústavního práva a politologie – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ústavního práva a politologie – Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MP310Z/01: Po 12. 10. až Pá 15. 1. každé liché pondělí 8:00–9:40 148, Z. Vikarská
MP310Z/02: Po 12. 10. až Pá 15. 1. každé sudé pondělí 8:00–9:40 148, Z. Vikarská
MP310Z/03: Po 12. 10. až Pá 15. 1. každé liché pondělí 10:00–11:40 148, D. Kosař
MP310Z/04: Po 12. 10. až Pá 15. 1. každé sudé pondělí 10:00–11:40 148, R. Zbíral
MP310Z/05: Po 12. 10. až Pá 15. 1. každé sudé pondělí 12:00–13:40 302, R. Zbíral
MP310Z/06: Po 12. 10. až Pá 15. 1. každé liché pondělí 12:00–13:40 024, R. Zbíral
MP310Z/07: Po 12. 10. až Pá 15. 1. každou sudou středu 18:00–19:40 025, Z. Koudelka
MP310Z/08: Po 12. 10. až Pá 15. 1. každé liché pondělí 18:00–19:40 315, Z. Koudelka
MP310Z/09: Po 12. 10. až Pá 15. 1. každé sudé pondělí 18:00–19:40 315, Z. Koudelka
MP310Z/10: Po 12. 10. až Pá 15. 1. každé liché úterý 14:00–15:40 124, P. Kandalec
MP310Z/11: Po 12. 10. až Pá 15. 1. každé sudé úterý 14:00–15:40 124, P. Kandalec
MP310Z/12: Po 12. 10. až Pá 15. 1. každou lichou středu 12:00–13:40 209, V. Šimíček
MP310Z/13: Po 12. 10. až Pá 15. 1. každou sudou středu 12:00–13:40 209, V. Šimíček
MP310Z/14: Po 12. 10. až Pá 15. 1. každou lichou středu 14:00–15:40 257, V. Šimíček
MP310Z/15: Po 12. 10. až Pá 15. 1. každou sudou středu 14:00–15:40 257, V. Šimíček
MP310Z/16: Po 12. 10. až Pá 15. 1. každou lichou středu 16:00–17:40 257, P. Kandalec
MP310Z/17: Po 12. 10. až Pá 15. 1. každou sudou středu 16:00–17:40 257, J. Petrov
MP310Z/18: Po 12. 10. až Pá 15. 1. každý sudý čtvrtek 16:00–17:40 042, J. Svatoň
MP310Z/19: Po 12. 10. až Pá 15. 1. každý lichý čtvrtek 16:00–17:40 042, J. Svatoň
MP310Z/20: Po 12. 10. až Pá 15. 1. každý lichý čtvrtek 18:00–19:40 148, L. Vyhnánek
MP310Z/21: Po 12. 10. až Pá 15. 1. každý sudý čtvrtek 18:00–19:40 148, Z. Vikarská
MP310Z/22: Po 12. 10. až Pá 15. 1. každý lichý pátek 10:00–11:40 Virtuální místnost, Z. Vikarská
MP310Z/23: Rozvrh nebyl do ISu vložen. Z. Vikarská
Předpoklady
NOW ( MP310Zk Ústavní právo II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu by studenti měli rozumět základům teorie ústavy a hodnotami, na kterých je založena, právni regulac státní moci a její organizaci (dělba moci, jednotlivé ústavní orgány, jejich postavení, pravidla činnosti), základům vztahu státu a jedince (státní občanství, základní práva a svobody, jejich ochrana, ústavní základy postavení cizinců); studenti by měli být schopni interpretovat ustanovení ústavního pořádku či navazujících předpisů; měli by být schopni vytvořit odůvodněnou analýzu základních ústavněprávních problémů.
Výstupy z učení
Absolventi předmětu budou po jeho absolvování schopni orientovat se v základních otázkách ústavního práva, jako jsou teorie ústavy, prameny ústavního práva České republiky a jejich vztah k mezinárodnímu právu a právu Evropské unie. Budou rozumět pravidlům výkladu ústavy a dalších pramenů ústavního práva. Budou se orientovat v organizaci státní moci České republiky a zásadách dělby moci. Státní organizaci budou schopni vyložit jak z hlediska státu, tak z hlediska vztahů k EU. Budou rozumět pravidlům vzájemných vztahů orgánů státní moci, jako jsou Parlament, prezident republiky, vláda, ministerstva, Ústavní soud a ostatní soudy a aplikovat základní procesní pravidla jejich činnosti. Budou schopni zpracovat ústavní stížnost na základě získaných znalostí z oblasti základních práv a svobod v Listině základních práv a svobod. Na základě získaných znalostí dokáží řešit otázky organizace a řízení voleb. Rozliší zvláštnosti moci veřejné a soukromé a veřejného a soukromého práva a způsobů uplatňování nároků z nich včetně dělby moci obecně a v Ústavě ČR zvláště a v návaznosti na to v podobě řešení kompetenčních sporů a podávání ústavních stížností. Rozliší formy moci státní a územně samosprávné a budou schopni aplikovat základní pravidla jejich činnosti.
Osnova
 • Listina základních práv a svobod
 • Pojem základního práva a svobody
 • Základní východiska Listiny - svoboda, rovnost, důstojnost, nediskriminace
 • Klasifikace základních práv a svobod
 • Jednotlivá základní práva a svobody
 • Státní moc v ČR
 • Ústavní koncepce státní moci. Dělba moci
 • . Státní moc a samospráva
 • Právní status státního orgánu
 • Parlamentarismus v ČR
 • Výkonná moc v Ústavě ČR
 • Hlava státu, vláda, ministerstva a jiné správní úřady
 • Ústavní základy státní služby
 • Ústavní soudnictví v ČR
 • Základní charakteristika obecného soudnictví
 • Státní zastupitelství
 • Nejvyšší kontrolní úřad
 • Česká národní banka
 • Ústavní základy územní samosprávy
 • Jiné formy samosprávy.
Literatura
  povinná literatura
 • FILIP, Jan. Ústavní právo České republiky. Základní pojmy a instituty. Ústavní základy ČR. 4. vyd. Brno: Václav Klemm - Vydavatelství a nakladatelství, 2011, 370 s. ISBN 978-80-904083-8-8. info
 • FILIP, Jan. Vybrané kapitoly ke studiu ústavního práva. 2. vyd. Brno: Václav Klemm - Vydavatelství a nakladatelství, 2011, 328 s. ISBN 978-80-904083-7-1. info
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
seminární práce, zápočet
Informace učitele
Přednášky nepovinné Cvičení povinná Další literatura a judikatura budou upřesněny při zahájení výuky. Sledujte studijní materiály předmětu v IS.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/MP310Z