MP411Zk Psychology for Lawyers

Faculty of Law
Spring 2012
Extent and Intensity
2/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
JUDr. Karin Brzobohatá, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Drahomíra Houbová, CSc. (lecturer)
JUDr. Jana Mahdalíčková, Ph.D. (lecturer)
doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Michal Faltus (assistant)
Guaranteed by
JUDr. Drahomíra Houbová, CSc.
Department of Legal Theory – Faculty of Law
Contact Person: Hana Jelínková
Supplier department: Department of Legal Theory – Faculty of Law
Timetable
Mon 16:40–18:10 136, Mon 16:40–18:10 030
Prerequisites (in Czech)
NOW ( MP411Z Psychology for Lawyers - sem. ) || MP411Z Psychology for Lawyers - sem. || CM411Z Psychology for Lawyers - sem.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
  • Law (programme PrF, M-PPV)
Course objectives
The course provides an introduction to psychology for lawyers.The course is divided into the following parts: psychological processes and states, personality, psychopathology and law, psychology of law(psychological data in course of legal application).And the end of the course students should be able to work with information on psychological processes and states including psychopathology and understand the use of knowledge of psychology in legal practice
Syllabus
  • Introduction to Psychology for Lawyers. An Individual and Law (psychological data in relation to legal application). Forensic Psychology (the subject, the structure). Legal Psychology (evidence, a victim,an eyewitness,a psychological expert, social perception in court, communication, interaction, the personality of a judge). Criminal Psychology (a criminal offender, a victim, sentencing. Prison Experience.
Literature
  • HOUBOVÁ, Drahomíra. Psychologie pro právníky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, 279 s. ISBN 9788073801007. info
  • ČÍRTKOVÁ, Ludmila and Petra VITOUŠOVÁ. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů : příručka pro pomáhající profese. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007, 191 s. ISBN 9788024720142. info
  • ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004, 431 s. ISBN 8086473864. URL info
  • PAVLOVSKÝ, Pavel. Soudní psychiatrie a psychologie. Vyd. 2. Praha: Grada, 2004, 204 s. ISBN 8024705427. info
  • VŮJTĚCH, Jan, Jakub HOLAS and Petr ZEMAN. Profesiogram soudce a státního zástupce : profesiografická studie zaměřená na výběr čekatelů a výběrová kriteria. Vyd. 1. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2002, 211 s. ISBN 8073380005. info
  • NETÍK, Karel and Stanislav HÁJEK. Psychologie v právu : úvod do forenzní psychologie. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 1997, x, 140. ISBN 8071791776. info
Teaching methods
lectures
Assessment methods
Written and oral examination.The written exam consists of eight open questions, for the succesful pass it is necessary to reach at least 50% of good respondes. In the oral part the result will be taken into consideration.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/spring2012/MP411Zk