MP502Z Pracovní právo II - seminář

Právnická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Michal Blažek (cvičící)
JUDr. Jan Horecký, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vojtěch Kadlubiec, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Jana Komendová, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Ing. Petr Machálek, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Michal Smejkal, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.
Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Alice Dvořáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MP502Z/01: Po 27. 9. až Pá 17. 12. Po 8:00–9:40 208, P. Machálek
MP502Z/02: Po 27. 9. až Pá 17. 12. Po 10:00–11:40 208, P. Machálek
MP502Z/03: Po 27. 9. až Pá 17. 12. Po 12:00–13:40 208, M. Smejkal
MP502Z/04: Po 27. 9. až Pá 17. 12. Po 14:00–15:40 208, J. Horecký
MP502Z/05: Po 27. 9. až Pá 17. 12. Po 16:00–17:40 042, J. Horecký
MP502Z/06: Po 27. 9. až Pá 17. 12. Po 18:00–19:40 129, M. Smejkal
MP502Z/07: Po 27. 9. až Pá 17. 12. Út 16:00–17:40 126, J. Komendová
MP502Z/08: Po 27. 9. až Pá 17. 12. Út 18:00–19:40 208, M. Blažek
MP502Z/09: Po 27. 9. až Pá 17. 12. Út 18:00–19:40 209, J. Komendová
MP502Z/10: Po 27. 9. až Pá 17. 12. St 8:00–9:40 208, V. Kadlubiec
MP502Z/11: Po 27. 9. až Pá 17. 12. St 10:00–11:40 208, V. Kadlubiec
MP502Z/12: Po 27. 9. až Pá 17. 12. St 8:00–9:40 042, M. Blažek
MP502Z/13: Po 27. 9. až Pá 17. 12. St 18:00–19:40 259, V. Kadlubiec
MP502Z/14: Po 27. 9. až Pá 17. 12. Čt 8:00–9:40 208, M. Smejkal
MP502Z/15: Po 27. 9. až Pá 17. 12. Čt 10:00–11:40 208, M. Smejkal
MP502Z/16: Po 27. 9. až Pá 17. 12. Čt 8:00–9:40 129, J. Komendová
MP502Z/17: Po 27. 9. až Pá 17. 12. Čt 12:00–13:40 S125, V. Kadlubiec
MP502Z/18: Po 27. 9. až Pá 17. 12. Čt 14:00–15:40 214, V. Kadlubiec
MP502Z/19: Po 27. 9. až Pá 17. 12. Čt 18:00–19:40 209, M. Blažek
MP502Z/20: Po 27. 9. až Pá 17. 12. Čt 18:00–19:40 042, M. Smejkal
MP502Z/21: Po 27. 9. až Pá 17. 12. Pá 8:00–9:40 131, M. Smejkal
MP502Z/22: Po 27. 9. až Pá 17. 12. Čt 16:00–17:40 209, M. Blažek
MP502Z/23: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Horecký
Předpoklady
NOW ( MP502Zk Pracovní právo II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je navázat na znalosti získané v předmětu Pracovní právo I. Na konci kurzu bude student schopen vysvětlit otázky pracovní doby, překážek v práci, včetně náhrady mzdy. Bude schopen porozumet mzdovému systému u zaměstnavatele, vysvětlit systém cestovních náhrad.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen posoudit odpovědnost zaměstnance i zaměstnavatele, náhradu škody. Rozpozná pracovní úraz. Bude rozumět procesu kolektivního vyjednávání a formulovat základní ujednání kolektivní smlouvy.
Osnova
  • Pracovní poměr. Pracovní doba a doby odpočinku. Dovolená. Odměňování. Překážky v práci a náhrada mzdy. Systém odpovědnosti v pracovním právu. Náhrada škody, kterou způsobil zaměstnanec. Náhrada škody za kterou odpovídá zaměstnavatel. Kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouvy.
Literatura
    povinná literatura
  • GALVAS, Milan, Zdeňka GREGOROVÁ, Jan HORECKÝ, Dana HRABCOVÁ, Kristina CHRÁSTKOVÁ, Jana KOMENDOVÁ, Petr MACHÁLEK, Jaroslav STRÁNSKÝ a Jana ZACHOVALOVÁ. Pracovní právo. 2.doplněmé a přepracované. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 828 s. učebnice - 521. ISBN 978-80-210-8021-8. info
    neurčeno
  • HORECKÝ, Jan. Dispoziční pravomoc zaměstnavatele. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2019. 128 s. Právo. ISBN 978-80-7598-255-1. info
  • KOMENDOVÁ, Jana. Pracovní podmínky osob se zdravotním postižením. 1. vyd. Ostrava: Key Publishing s.r.o, 2009. 158 s. Právo. ISBN 978-80-7418-022-4. info
Výukové metody
Domácí samostatná teoretická příprava na předem daná témata. Řešení praktických příkladů (aplikace teoretických poznatků na problémy praxe). Interaktivní osnova a online materiály, cvičné odpovědníky.
Metody hodnocení
Podmínkou pro získání zápočtů je aktivní účast na seminářích a absolvování zápočtového testu. Test se skládá z 10 otázek, z nichž alespoň 8 musí být zodpovězeno správně.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2021/MP502Z