MP605Z Criminal Law I

Faculty of Law
Spring 2020
Extent and Intensity
2/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D. (seminar tutor)
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc. (lecturer)
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (lecturer)
JUDr. Jana Zezulová, Ph.D. (lecturer), prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (deputy)
JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. David Čep, Ph.D. (seminar tutor)
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. (seminar tutor)
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. (seminar tutor)
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (seminar tutor)
Mgr. Katarína Kandová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc. (seminar tutor)
JUDr. Jan Provazník, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Radka Bartošíková (assistant)
Mgr. Adam Coufal (assistant)
Mgr. Silvia Mičudová (assistant)
Guaranteed by
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
Department of Criminal Law - Faculty of Law
Contact Person: Jana Dopitová
Supplier department: Department of Criminal Law - Faculty of Law
Timetable
Mon 24. 2. to Fri 22. 5. Tue 16:00–17:40 038
 • Timetable of Seminar Groups:
MP605Z/01: Mon 2. 3. to Fri 22. 5. each odd Monday 8:00–9:40 257, E. Brucknerová
MP605Z/02: Mon 2. 3. to Fri 22. 5. each even Monday 8:00–9:40 257, E. Brucknerová
MP605Z/03: Mon 2. 3. to Fri 22. 5. each odd Monday 10:00–11:40 160, D. Čep
MP605Z/04: Mon 2. 3. to Fri 22. 5. each even Monday 10:00–11:40 160, D. Čep
MP605Z/05: Mon 2. 3. to Fri 22. 5. each odd Monday 12:00–13:40 214, D. Čep
MP605Z/06: Mon 2. 3. to Fri 22. 5. each even Monday 12:00–13:40 214, D. Čep
MP605Z/07: Mon 2. 3. to Fri 22. 5. each odd Monday 14:00–15:40 214, J. Provazník
MP605Z/08: Mon 2. 3. to Fri 22. 5. each even Monday 14:00–15:40 214, J. Provazník
MP605Z/09: Mon 2. 3. to Fri 22. 5. each odd Monday 16:00–17:40 214, J. Kuchta
MP605Z/10: Mon 2. 3. to Fri 22. 5. each even Monday 16:00–17:40 214, J. Kuchta
MP605Z/11: Mon 2. 3. to Fri 22. 5. each odd Wednesday 12:00–13:40 258, J. Provazník
MP605Z/12: Mon 2. 3. to Fri 22. 5. each even Wednesday 12:00–13:40 258, J. Provazník
MP605Z/13: Mon 2. 3. to Fri 22. 5. each even Tuesday 8:00–9:40 257, K. Kandová
MP605Z/14: Mon 2. 3. to Fri 22. 5. each even Wednesday 16:00–17:40 042, M. Fryšták
MP605Z/15: Mon 2. 3. to Fri 22. 5. each odd Tuesday 8:00–9:40 257, K. Kandová
MP605Z/16: Mon 2. 3. to Fri 22. 5. each odd Wednesday 14:00–15:40 160, V. Kalvodová
MP605Z/17: Mon 2. 3. to Fri 22. 5. each even Wednesday 14:00–15:40 160, V. Kalvodová
MP605Z/18: No timetable has been entered into IS. V. Kalvodová
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Law (programme PrF, PR_)
 • Law (programme PrF, M-PPV)
Course objectives
Main objectives can be summarized as follows: to acquire the concept, structure, types, function and basic principles of the criminal substantive law;
to understand system of criminal substantive law in the form of the grounds of criminal responsibility and sanctions, in the form of the general and special part;
to acquire the competence of the interpretation and aplication of the norms of criminal substantive law;
to understand the relations of criminal substantive law to the others law-subjects and nonlaw subjects too. At the end of the course students should be able: understand and explain theoretical aspects of basic institutes on criminal substantive law; work with informations on this subject in the larger context among others subjects; create a self-contained skilled text on the criminal law theme; make another deductions based on acquired knowledges; interpret and apply basic concepts of the criminal substantive law in the framework of the general and special part;
Syllabus
 • The concept, structure, types, functions, basic principles of the criminal substantive law.
 • The criminal responsibility, the crime, social dangerous and harmfulness of the act, the categorisation and classification of criminal act (crime), body of the criminal act (crime).
 • The subject (the offender), objective side (actus reus), object, subjective side of the crime (mens rea).
 • Obligatory and facultative signs of the body of the crime.
 • The developing stages of the crime, criminal coaction, concurrence of the crimes, recidivism, plurality of the crimes sui generis.
 • The criminal responsibility of juveniles. The criminal responsibility of juristic persons.
 • The absence of the punishability of the act (the punishability of the crimes excluding circumstances, the extinction of the punishability of the crimes causing circumstances).
Literature
  required literature
 • Kratochvíl, V. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Obecná část. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009
  recommended literature
 • Trestní zákoník : komentář. Edited by Pavel Šámal. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. xvi, 1287. ISBN 9788074001093. info
  not specified
 • Fenyk, J., Smejkal, L. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012
 • Šámal, P. a kol. Velké komentáře. Trestní zákoník I. Komentář. § 1 až 139. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012
 • Kratochvíl, V. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012
Teaching methods
Theoretical preparation during the lectures, class discussion on the basic of case-law and exercise.
Assessment methods
Lectures / compulsory seminars (class discussion). Written tests (10 questions) with minim. classification "E". Credit.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on completion of the course: Souborná zkouška (TPH + TPP)v VIII. semestru, ústní, s přípravou, během které nelze použít nekomentované právní předpisy.
The course is taught annually.
General note: Podmínkou zápočtu je absolvování testu z látky dané rozsahem a obsahem programu seminářů, s klasifikací min. 3.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2001, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/spring2020/MP605Z