MP511Zk Intellectual Property Law

Faculty of Law
Autumn 2021
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught in person.
Teacher(s)
JUDr. Radim Charvát, Ph.D., LL.M. (lecturer)
doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (lecturer)
doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Karolína Menšíková (assistant)
Mgr. Bc. Helena Pullmannová (assistant)
Mgr. Zuzana Vlachová (assistant)
Guaranteed by
doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.
Department of Civil Law - Faculty of Law
Contact Person: Alice Dvořáková
Supplier department: Department of Civil Law - Faculty of Law
Timetable
Mon 20. 9. to Fri 17. 12. Tue 12:00–13:40 030
Prerequisites (in Czech)
! MP505Zk Intellectual Property && ( MP410Z Civil Law III - Tutorial || CM410Z Civil Law III - Tutorial )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Law (programme PrF, PR_) (2)
 • Law (programme PrF, M-PPV) (2)
Course objectives
At the end of the lecture course students are expected to be able to: (1) explain the legal system and the structure of the Czech intellectual property law, as well as its sources, including the international and European union system of protection; (2) explain and analyse various absolute and relative rights of the intellectual property and (3) the legal features of the protected objects of intellectual property rights and their legal overlapping; (4) understand the registration principle of industrial property rights (5) understand the legal management of protected objects of the intellectual property, especially to understand the issue of contracting licenses, statutory licenses and compulsory licenses, (6) analyse and assess the strategy of enforcement of the intellectual property and (7) the claims arising from these rights and the legal measures of their implementation.
Learning outcomes
At the end of the lecture course students are expected to be able to: (1) explain the legal system and the structure of the Czech intellectual property law, as well as its sources, including the international and European union system of protection; (2) explain and analyse various absolute and relative rights of the intellectual property and (3) the legal features of the protected objects of intellectual property rights and their legal overlapping; (4) understand the registration principle of industrial property rights (5) understand the legal management of protected objects of the intellectual property, especially to understand the issue of contracting licenses, statutory licenses and compulsory licenses, (6) analyse and assess the strategy of enforcement of the intellectual property and (7) the claims arising from these rights and the legal measures of their implementation.
Syllabus
 • 1) Introduction to the Intellectual Property Protection
 • 2) International Protection of Intellectual Property
 • 3) European Union Protection of Intellectual Property
 • 4) Trademark Protection
 • 5) Appelations of Origin, Geographical Indication
 • 6) Legal Protection of Design
 • 7) Patent Law I
 • 8) Patent Law II, Utility Designs
 • 9) Authors Rights Protection I
 • 10) Authors Rights Protection II
 • 11) Legal Protection of Software and Databases
 • 12) Enforcement of Intellectual Property
 • 13) Licenses, Transfer of Intellectual Property Rights, Protection of Trade Secrets

Literature
  required literature
 • KOUKAL, Pavel, MYŠKA, Matěj et al. Právo duševního vlastnictví Multimediální elektronický výukový materiál. Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X
 • SRSTKA, Jiří, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, et al. Autorské právo a práva související: vysokoškolská učebnice. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2019. Student. ISBN 978-80-7502-386-5
 • HORÁČEK, Roman, Karel ČADA and Petr HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3., doplněné a přepracova. V Praze: C.H. Beck, 2017. xxiii, 358. ISBN 9788074006555. info
  recommended literature
 • KOUKAL, P. ČERNÝ, M., CHARVÁT, R. Zákon o ochraně průmyslových vzorů. Komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2015.
 • CHALOUPEK, V., HARTVICHOVÁ, K., JAROLÍMKOVÁ, A., HEJL, P., MALÝ, J. Patentový zákon. Praha: C.H.Beck, 2016.
 • TÝČ, V., CHARVÁT, R. Zeměpisná označení v mezinárodních smlouvách a v právu Evropské unie. 1. vyd. Praha: Leges, 2016
 • POLČÁK, Radim, Pavel KOUKAL, Rudolf LEŠKA, Matěj MYŠKA, Jiří HRABÁNEK, Jan ZIBNER, Michal ŠALOMOUN, Michal KOŠČÍK, Petr PRCHAL, Jan BARTÁK, Martin VALOUŠEK, Dominika COLLETT, Pavel MATES and Jan TULÁČEK. Autorský zákon: Praktický komentář s judikaturou (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 1st ed. Praha: Leges, 2020. 864 pp. Komentátor. ISBN 978-80-7502-391-9. Web nakladatele info
 • KOUKAL, Pavel, Radim CHARVÁT, Simona HEJDOVÁ and Miroslav ČERNÝ. Zákon o ochranných známkách (č. 441/2003 Sb.) - komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 648 pp. komentáře. ISBN 978-80-7552-762-2. info
 • KOUKAL, Pavel. Právní ochrana designu-průmyslové vzory, autorská díla (Legal Protection of Design - industrial design, copyright). Praha: Wolter Kluwer Česká republika, 2012. 139 pp. Právní monografie 1048. ISBN 978-80-7357-886-2. info
Teaching methods
Lectures including the presentations; The participation of the students is voluntary.
Assessment methods
Written and oral examination; written test (a test with the possibility to use laws; success rate of 55%). Oral examination for students according to the results of the written test in the evaluation of E to B.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
see Interactive course outline
The course is also listed under the following terms Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/autumn2021/MP511Zk