MVV793K Internet Gaming and Entertainment Law

Právnická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Ing. František Kasl, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons) (cvičící)
JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ondřej Woznica (pomocník)
Mgr. Veronika Žolnerčíková (pomocník)
Garance
JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Předpoklady
MP410Zk Občanské právo III && MP511Zk Pr. duševního vlast. && MP510Z Civilní právo procesní II sem
The course is recommended primarily for students of master's degree in law. Understanding of intellectual property law, private international law, personality law, administrative law, criminal law and contract law concepts is recommended.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim of this course is to explain selected issues of private and public law regulation of new forms of online entertainment.
Výstupy z učení
Upon successful completion of the course the student shall be able to understand basic concepts of private and public law regulation of new forms of entertainment and analyze and solve particular problems related to the discussed issues.
Osnova
 • The course discusses three main areas of interest: videogames; online gambling and social media.
 • Videogames - IP protection for videogames - Legal aspects of videogames distribution - Contract law - E-sport
 • Online gambling - Introduction to the regulatory framework and regulatory issues; various forms and their legal aspects - Public law regulation of online gambling industry: administrative aspects and advertisement regulation - Specific issues
 • Social media - Content creation: personality and personal data protection, IP protection, legal status of content creators - Content moderation: liability for unlawful content (incl. ISP liability), intervention by platforms, automated filtering, - Specific issues: content monetization,revenge porn, deep fakes, desinformation
Literatura
  doporučená literatura
 • GROSHEIDE, F. Willem; ROERDINK, Herwin; THOMAS, Karianne. Intellectual property protection for Video Games: A view from the European Union. J. Int't Com. L. & Tech., 2014, 9: 1.
 • MARIONNEAU, Virve; JÄRVINEN-TASSOPOULOS, Johanna. Consumer protection in licensed online gambling markets in France: the role of responsible gambling tools. Addiction Research & Theory [online]. 2017, vol. 25, no. 6, p. 436–443.
 • LOUIS, Kayla. Pornography and Gender Inequality - Using Copyright Law as a Step Forward. William & Mary Journal of Women and the Law. 2017, vol. 24, no. 2, p. 267–294.
 • LEE, Y.H. Copyright and gaming. In: APLIN, T.: Research Handbook on Intellectual Property and Digital Technologies. 2020, p. 44–62.
 • Další literatura bude poskytnuta prostřednictvím interaktivní osnovy/Further reading will be provided in the interactive syllabus.
 • DMYTRENKO, Kateryna; LAW, Intellectual Property. Protection of Video Games by Copyright: Comparative Analysis of the US, the UK and German Legal Frameworks. 2018.
 • CECIL, Amanda L. Taking Back the Internet: Imposing Civil Liability on Interactive Computer Services in an Attempt to Provide an Adequate Remedy to Victims of Nonconsensual Pornography. Washington & Lee Law Review. 2014, vol. 71, no. 4, p. 2513–2556.
  neurčeno
 • Further reading will be provided in the interactive syllabus.
Výukové metody
Seminars; e-learning application; reading, case law analysis
Metody hodnocení
To successfully complete the course, it is necessary to cumulatively meet the following conditions:
- Active participation in the seminars (one absence allowed), reading is expected
- Successful elaboration of one essay related to one of the thematic blocks

ISP: To successfully complete the course, it is necessary to cumulatively meet the following conditions:
- Successful elaboration of three essays related to one of the thematic blocks each
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.