EN

PrF:MVV46K International Legal English - Informace o předmětu

MVV46K International Legal English

Právnická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Štěpánka Bilová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Chovancová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Barbora Chovancová, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVV46K/01: Po 1. 10. až Pá 21. 12. Út 10:00–11:40 302, B. Chovancová
MVV46K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. B. Chovancová
Předpoklady
MP409Zk Jazyk I.4 Ang.
Vykonaná zkouška z předmětu Angličtina pro právníky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 22 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 14/22, pouze zareg.: 0/22
Mateřské obory
Cíle předmětu
Student bude schopen diskutovat, vyjednávat, rozhodovat a podat důvody k rozhodnutí nad odbornými právnickými tématy. Cílem tohoto kurzu je: ;
zlepšení schopnosti napsat běžný typ právní listiny ;
zlepšení schopnosti číst a porozumět právnickým textům primární i sekundární literatury ;
zlepšení schopnosti porozumět mluvené angličtině vztahující se k právnickým tématům ;
posílení dovednosti mluvení v prostředí právní praxe ;
Výstupy z učení
Student bude schopen diskutovat, vyjednávat, rozhodovat a podat důvody k rozhodnutí nad odbornými právnickými tématy. Cílem tohoto kurzu je: ; • zlepšení schopnosti napsat běžný typ právní listiny ; • zlepšení schopnosti číst a porozumět právnickým textům primární i sekundární literatury ; • zlepšení schopnosti porozumět mluvené angličtině vztahující se k právnickým tématům ; • posílení dovednosti mluvení v prostředí právní praxe ;
Osnova
 • 1. The practice of law
 • 2. Company law
 • 3. Contracts
 • 4. Employment law
 • 5. Sale of Goods
 • 6. Property law
Literatura
  povinná literatura
 • KROIS-LINDNER, Amy a TRANSLEGAL. International Legal English. 2nd edition. : Cambridge University Press, 2011. 336 s. ISBN 978-0-521-27945-1. info
Výukové metody
Semináře s  aktivní účastí studentů motivovaných k rozvoji všech jazykových dovedností, t.j. psaní, čtení, mluvení a poslech.
Metody hodnocení
Studenti budou průběžně hodnoceni, final assignment.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, podzim 2010, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2015, jaro 2016, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2018/MVV46K