MVV57911K Praktikum z informační bezpečnosti a ochrany dat

Právnická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D. (přednášející)
Garance
JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVV57911K/01: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé liché úterý 10:00–11:40 038, J. Harašta
MVV57911K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Harašta
Předpoklady
( MP311Z Občanské právo II || CM311Z Občanské právo II ) && ! MP57901K IT v právní praxi
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 19 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 10/19, pouze zareg.: 0/19
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Poskytnout prakticky orientovaný přehled poznatků z oblasti informační bezpečnosti a ochrany dat, zejména s přihlédnutím k praktickým otázkám přípravy politik ochrany osobních údajů a kybernetické bezpečnosti.
Osnova
 • Zajištění shody s právními předpisy. Identifikace právního rámce.
 • Role dokumentů zajišťujících shodu. Identifikace rizik.
 • Dokumenty zajištující shodu - příprava.
 • Dokumenty zajišťující shodu - komunikace.
 • Dokumenty zajištující shodu - operacionalizace.
Literatura
  povinná literatura
 • NONNEMANN, František. Soukromí na pracovišti. Právní rozhledy. 2015, č. 7, s. 229-236
 • LOUTOCKÝ, Pavel a Kamil MALINKA. Bezpečnost ICT ve vnitřních předpisech a školení zaměstnanců. Revue pro právo a technologie, Masarykova univerzita, 2016, roč. 7, č. 14, s. 45-64. ISSN 1804-5383.
 • WP 29 - Stanovisko 2/2017 ke zpracování osobních údajů na pracovišti, dostupné v českém jazyce na https://www.uoou.cz/zverejneno-stanovisko-wp29-ke-nbsp-zpracovani-udaju-na-pracovisti/d-28313
  doporučená literatura
 • POLČÁK, Radim, Zdeněk ŘÍHA a Kamil MALINKA. Právní aspekty interních směrnic – část I. Data Security Management, Praha: TATE International s.r.o., 2015, XIX., 2., s. 36-39. ISSN 1211-8737.
 • POLČÁK, Radim, Zdeněk ŘÍHA a Kamil MALINKA. Právní aspekty interních instrukcí – část II. Data Security Management, Praha: TATE International s.r.o., 2015, XIX., 3., s. 36-38. ISSN 1211-8737.
 • MALINKA, Kamil a Jakub HARAŠTA. Právní aspekty sledování využití výpočetní techniky zaměstnancem. Data Security Management, Praha: Tate International, 2016, roč. 2016, č. 4, s. 44-49. ISSN 1211-8737.
Výukové metody
Diskuzní cvičení. Prakticky zaměřená cvičení.
Metody hodnocení
Účast. Praktické úkoly (příprava politik a implementace).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021.