EN

PrF:MVV80K Právo specifické produkce - Informace o předmětu

MVV80K Právo specifické produkce

Právnická fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Lišková (cvičící)
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Danuše Spáčilová (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Jelínková
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVV80K/01: Po 3. 10. až Pá 23. 12. Út 16:40–18:10 258, R. Polčák
MVV80K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Polčák
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- chápat systematiku právní úpravy specifické produkce
- řešit praktické právní problémy související s produkcí cukru
- řešit praktické právní problémy související s produkcí vína
- řešit praktické právní problémy související s produkcí piva
Osnova
 • Pojem, prameny a metoda práva specifické produkce
 • Základy srovnávací kulturní gastronomie
 • Právní úprava označení specifické produkce
 • Právní úprava produkce cukru
 • Právní úprava produkce lihu
 • Základy ampelografie
 • Právní úprava produkce vína
 • Technologie výroby piva
 • Právní úprava výroby piva
 • Daňové a celní aspekty obchodu s alkoholem
 • Mezinárodněprávní aspekty obchodu s alkoholem
Literatura
 • Veškerá studijní literatura bude studentům zpřístupněna prostřednictvím interaktivní osnovy v IS MUNI.
Výukové metody
Výuka bude sestávat z teoretické přípravy a seminářů za účasti odborníků z praxe. Součástí výuky bude též technická demonstrace a řešení praktických právních problémů.
Metody hodnocení
Hodnocení bude provedeno na základě sepsání semestrální práce řešící zadaný praktický právní problém a její následné kolokviální obhajoby.
Informace učitele

Předmět je vytvořen v rámci realizace projektu OP VK "Rozšíření a inovace vysokoškolského vzdělávání v odvětví práva a technologií (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0471)"

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2016/MVV80K