MPV01Z Právní informatika II - cvičení

Právnická fakulta
jaro 2005
Rozsah
0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Adam Ptašnik, Ph.D. (cvičící), JUDr. Danuše Spáčilová (zástupce)
JUDr. Danuše Spáčilová (cvičící)
Garance
JUDr. Danuše Spáčilová
Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: JUDr. Danuše Spáčilová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPV01Z/01: každý lichý čtvrtek 13:30–15:00 024, D. Spáčilová
MPV01Z/02: každý sudý čtvrtek 13:30–15:00 024, D. Spáčilová
MPV01Z/03: každý lichý čtvrtek 15:05–16:35 024, D. Spáčilová
MPV01Z/04: každý sudý čtvrtek 15:05–16:35 024, D. Spáčilová
MPV01Z/05: každý lichý čtvrtek 16:40–18:10 024, D. Spáčilová
MPV01Z/06: každý sudý čtvrtek 16:40–18:10 024, D. Spáčilová
MPV01Z/07: každou lichou středu 8:00–9:30 024, D. Spáčilová
MPV01Z/08: každou sudou středu 8:00–9:30 024, D. Spáčilová
MPV01Z/09: každou lichou středu 9:35–11:05 024, D. Spáčilová
MPV01Z/10: každou sudou středu 9:35–11:05 024, D. Spáčilová
MPV01Z/11: každou lichou středu 11:10–12:40 024, D. Spáčilová
MPV01Z/12: každou sudou středu 11:10–12:40 024, D. Spáčilová
MPV01Z/13: každou lichou středu 13:30–15:00 024, D. Spáčilová
MPV01Z/14: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Spáčilová
Předpoklady
NOW ( MPV01Zk Právní inf. II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 220 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/220, pouze zareg.: 0/220, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/220
Jiné omezení: Předmět je určen pro max. 10 studentů jiných fakult.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Právní informatika II (právní informační systémy) seznamuje studenty s teoretickými základy, s obsahem a metodami vyhledávání na internetu a v automatizovaných systémech, které obsahují informace o českém i evropském právu.
Osnova
  • Praktické ovládání několika právních informačních systémů (ASPI, LexGalaxy, LexDATA, Konzultant, EPIS), řešení konkrétních příkladů a vyhledávání právních informací na internetu.
Metody hodnocení
Podmínkou k získání zápočtu je účast na cvičeních a vyřešení několika příkladů, jejichž počet bude stanoven na prvním cvičení.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Pokud není předmět ukončen v semestru, ve kterém byl zapsán, je opakován v semestru bezprostředně následujícím.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007.