MP410Z Občanské právo III - cvičení

Právnická fakulta
jaro 2008
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. (cvičící)
JUDr. Jiří Handlar, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. (cvičící)
doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
Katedra občanského práva – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Gabriela Uhlířová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MP410Z/01: Po 3. 3. až Pá 23. 5. Po 8:00–9:30 209, M. Selucká
MP410Z/02: Po 3. 3. až Pá 23. 5. Po 9:35–11:05 209, M. Selucká
MP410Z/03: Po 3. 3. až Pá 23. 5. Po 11:10–12:40 209, P. Lavický
MP410Z/04: Po 3. 3. až Pá 23. 5. Po 13:30–15:00 209, P. Lavický
MP410Z/05: Po 3. 3. až Pá 23. 5. Út 8:00–9:30 209, P. Koukal
MP410Z/06: Po 3. 3. až Pá 23. 5. Út 9:35–11:05 209, P. Koukal
MP410Z/07: Po 3. 3. až Pá 23. 5. Út 11:10–12:40 209, P. Koukal
MP410Z/08: Po 3. 3. až Pá 23. 5. Út 13:30–15:00 209, P. Koukal
MP410Z/09: Po 3. 3. až Pá 23. 5. Út 15:05–16:35 209, P. Koukal
MP410Z/10: Po 3. 3. až Pá 23. 5. Út 16:40–18:10 209, P. Koukal
MP410Z/11: Po 3. 3. až Pá 23. 5. Út 18:15–19:45 209, P. Koukal
MP410Z/12: Po 3. 3. až Pá 23. 5. St 15:05–16:35 209, M. Selucká
MP410Z/13: Po 3. 3. až Pá 23. 5. St 16:40–18:10 209, M. Selucká
MP410Z/14: Po 3. 3. až Pá 23. 5. Čt 15:05–16:35 258, J. Handlar
MP410Z/15: Po 3. 3. až Pá 23. 5. Čt 8:00–9:30 211, M. Selucká
MP410Z/16: Po 3. 3. až Pá 23. 5. Čt 9:35–11:05 211, M. Selucká
MP410Z/17: Po 3. 3. až Pá 23. 5. Čt 11:10–12:40 215, M. Selucká
MP410Z/18: Po 3. 3. až Pá 23. 5. Čt 13:30–15:00 258, J. Handlar
MP410Z/19: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Dávid
Předpoklady
NOW ( MP410Zk Občanské právo III )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
  • Právo (program PrF, M-PPV) (2)
Cíle předmětu
Občanské právo hmotné - základní právní odvětví soukromoprávní sféry.
Osnova
  • Závazkové právo. Zajištění, změna a zánik závazků. Jednotlivé smluvní typy. Závazky z protiprávních úkonů. Závazky z bezdůvodného obohacení. Dědické právo. Aktuální otázky legislativy a praxe.
Literatura
  • FIALA, Josef, Jan HURDÍK, Jaruška STAVINOHOVÁ, Lenka DOBEŠOVÁ, Lukáš MICHNA, Markéta SELUCKÁ a Milana HRUŠÁKOVÁ. Občanské právo. Praha: ASPI, a.s., 2006, 1000 s. Meritum. ISBN 80-7357-212-5. kniha info
  • FIALA, Josef. Občanské právo hmotné. 3. oprav. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002, 431 s. ISBN 80-210-2793-2. info
  • FIALA, Josef [právník. Praktikum z občanského práva [MU Brno, 1996]. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1996, 143 s. ISBN 80-210-1279-X. info
Informace učitele
Podmínky pro udělení zápočtů: podle požadavků stanovených vyučujícím v semináři na počátku výuky. Podmínkou udělení zápočtu pro ISP je zpracování a odevzdání seminární práce na téma zadané individuálně vyučujícím ISP a dále konzultace látky příslušného semestru v termínech stanovených vyučujícím ISP a v rozsahu programu výuky. V ostatním platí příslušný pokyn děkana.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2007, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.