EN

PrF:MP604Z Obchodní p. III sem - Informace o předmětu

MP604Z Obchodní právo III - seminář

Právnická fakulta
jaro 2008
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. (cvičící)
prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. (cvičící)
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. Karel Marek, CSc. (cvičící)
JUDr. Petra Nováková, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc. (cvičící)
JUDr. David Raus, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Eva Večerková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.
Katedra obchodního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Eva Vinklárková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MP604Z/01: Po 3. 3. až Pá 23. 5. Po 8:00–9:30 259, E. Večerková
MP604Z/02: Po 3. 3. až Pá 23. 5. Po 9:35–11:05 259, E. Večerková
MP604Z/03: Po 3. 3. až Pá 23. 5. Po 11:10–12:40 259, D. Ondrejová
MP604Z/04: Po 3. 3. až Pá 23. 5. Po 13:30–15:00 259, J. Bejček
MP604Z/05: Po 3. 3. až Pá 23. 5. Po 15:05–16:35 259, J. Bejček
MP604Z/06: Po 3. 3. až Pá 23. 5. Po 16:40–18:10 259, J. Kotásek
MP604Z/07: Po 3. 3. až Pá 23. 5. Po 18:15–19:45 259, J. Kotásek
MP604Z/08: Po 3. 3. až Pá 23. 5. Út 8:00–9:30 259, J. Pokorná
MP604Z/09: Po 3. 3. až Pá 23. 5. Út 9:35–11:05 259, J. Pokorná
MP604Z/10: Po 3. 3. až Pá 23. 5. Út 11:10–12:40 259, J. Kotásek
MP604Z/11: Po 3. 3. až Pá 23. 5. St 8:00–9:30 259, D. Ondrejová
MP604Z/12: Po 3. 3. až Pá 23. 5. St 9:35–11:05 259, D. Ondrejová
MP604Z/13: Po 3. 3. až Pá 23. 5. St 11:10–12:40 259, D. Ondrejová
MP604Z/14: Po 3. 3. až Pá 23. 5. St 13:30–15:00 259, J. Šilhán
MP604Z/15: Po 3. 3. až Pá 23. 5. St 15:05–16:35 259, J. Šilhán
MP604Z/16: Po 3. 3. až Pá 23. 5. St 16:40–18:10 259, J. Šilhán
MP604Z/17: Po 3. 3. až Pá 23. 5. St 18:15–19:45 259, J. Šilhán
MP604Z/18: Po 3. 3. až Pá 23. 5. Čt 13:30–15:00 259, K. Marek
MP604Z/19: Po 3. 3. až Pá 23. 5. Čt 15:05–16:35 259, K. Marek
MP604Z/20: Po 3. 3. až Pá 23. 5. Čt 16:40–18:10 259, K. Marek
MP604Z/21: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Pokorná
Předpoklady
NOW ( MP604Zk Obchodní právo III )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s oborem v celém jeho rozsahu. Výuka zahrnuje soutěžní právo v dělení na právní ochranu soutěžního prostředí a nekalou soutěž, dále výklad o právní úpravě postavení podnikatelských subjektů (především obchodní společnosti a družstvo), výklad o obchodních závazkových vztazích a seznámení se základy práva cenných papírů (právo směnečné a šekové, výklady o akciích, dluhopisech a dalších druzích cenných papírů, výklad o kapitálovém trhu). Výuka směřuje k nabytí vědomostí tvořících teoretický základ oboru, seminární výuka je zaměřena na aplikační praxi.
Osnova
  • Výklad o jednotlivých smluvních typech v obchodním právu * Kupní smlouva * Smlouva o dílo * Leasing * Bankovní služby, fakturace, placení * Smlouva o prodeji podniku, * Smlouva o kontrolní činnosti, * Smlouva o tichém společenství * Licenční smlouva, ochranné známky, označení původu * Smlouvy obstaravatelské, * Smlouvy přepravní * Smlouvy skladovací, Výklad o cenných papírech * Pojem a druhy cenných papírů * Směnky * Ostatní cenné papíry * Trh s cennými papíry
Literatura
  • Kotásek, J. - Pokorná, J. - Raban, P.: Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů, 4. vydání, Praha: C. H. Beck 2005
  • Bejček, J. - Eliáš, K. - Raban, P.: Kurs obchodního práva. Obchodní závazky, 4. vydání, Praha: C. H. Beck 2007, ISBN 978-80-7179-781-4
Metody hodnocení
Semináře s řešením praktických příkladů každý týden Zápočet podle podmínek stanovených jednotlivými učiteli
Informace učitele
Do seminářů je nutno nosit příslušné právní předpisy.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.