MVD005K Exekuční právo – modelové řízení

Právnická fakulta
jaro 2013
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. (cvičící)
Garance
JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.
Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Martin Pěnčík
Dodavatelské pracoviště: Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVD005K/01: Út 26. 2. 8:00–9:30 316, 9:35–11:05 316, Út 12. 3. 8:00–9:30 316, 9:35–11:05 316, Út 26. 3. 8:00–9:30 316, 9:35–11:05 316, Út 9. 4. 8:00–9:30 316, 9:35–11:05 316, Út 23. 4. 8:00–9:30 316, 9:35–11:05 316, Út 7. 5. 8:00–9:30 316, 9:35–11:05 316, R. Dávid
Předpoklady
MP510Zk OPP II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- definovat základní pojmy a instituty exekučního práva;
- rozlišovat specifika exekučního řízení dle části šesté OSŘ a EŘ;
- vypracovat písemná podání adresovaná soudu nebo soudnímu exekutorovi;
- vypracovat písemná rozhodnutí soudu nebo soudního exekutora;
- analyzovat slabá místa současné právní úpravy;
- řešit komplikované procesní situace;
- předkládat konkrétní návrhy řešení případů;
- interpretovat procesní předpisy;
- analyzovat judikaturu soudů;
- vysvětlit význam procesních úkonů v exekučním právu;
- pracovat v kolektivu
Osnova
  • - zahájení exekučního řízení – návrh
  • - nařízení exekuce, doručování účastníkům a dalším subjektům
  • - provedení exekuce – prodej movitých věcí a nemovitostí, srážky ze mzdy, přikázání pohledávky, zřízení soudcovského (exekutorského) zástavního práva na nemovitostech
  • - exekuční spor – vylučovací spor, poddlužnický spor, odporový spor odklad exekuce, zastavení exekuce
  • - dosažení výtěžku a jeho rozvrh – dražba věcí, vyplacení sražené částky ze mzdy, vyplacení částky z účtu u peněžního ústavu
  • - skončení exekučního řízení, zastavení exekuce
Literatura
    doporučená literatura
  • WINTEROVÁ, Alena. Civilní právo procesní : vysokoškolská učebnice. 6. aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2011. 711 s. ISBN 9788072018420. info
  • Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) : komentář. Edited by Martina Kasíková. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009. xv, 643. ISBN 9788074001796. info
Výukové metody
- seminární výuka jednou za dva týdny, povinná účast
- průběžná příprava
- odevzdávání podání, rozhodnutí, řešení zadání a jiných písemných plnění
- hodnocení průběhu modelového řízení
Metody hodnocení
- odevzdávání vypracovaných úkolů
- ústní kolokvium
Informace učitele
Povaha předmětu neumožňuje absolvování předmětu distančně, studenti s povoleným ISP jsou povinni se účastnit výuky v plném rozsahu.
logolink opvk

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 11. 2017 07:19, 46. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému