MP809Z Správní právo II - seminář

Právnická fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc. (cvičící)
JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Alena Kliková, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Petr Kolman, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Veronika Smutná, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Brož (pomocník)
Mgr. Veronika Doubková (pomocník)
JUDr. Anna Chamráthová (pomocník)
Mgr. Tomáš Svoboda (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MP809Z/01: Po 29. 2. až Pá 20. 5. každé sudé úterý 15:05–16:35 208, P. Kolman
MP809Z/02: Po 29. 2. až Pá 20. 5. každé liché úterý 15:05–16:35 258, P. Havlan
MP809Z/03: Po 29. 2. až Pá 20. 5. každé sudé úterý 16:40–18:10 160, P. Kolman
MP809Z/04: Po 29. 2. až Pá 20. 5. každé liché úterý 16:40–18:10 160, P. Havlan
MP809Z/05: Po 29. 2. až Pá 20. 5. každou lichou středu 8:00–9:30 025, V. Smutná
MP809Z/06: Po 29. 2. až Pá 20. 5. každou sudou středu 8:00–9:30 124, L. Potěšil
MP809Z/07: Po 29. 2. až Pá 20. 5. každou sudou středu 9:35–11:05 025, L. Potěšil
MP809Z/08: Po 29. 2. až Pá 20. 5. každou lichou středu 9:35–11:05 025, V. Smutná
MP809Z/09: Po 29. 2. až Pá 20. 5. každou sudou středu 11:10–12:40 148, P. Kolman
MP809Z/10: Po 29. 2. až Pá 20. 5. každou sudou středu 13:30–15:00 126, P. Kolman
MP809Z/11: Po 29. 2. až Pá 20. 5. každou lichou středu 13:30–15:00 126, S. Kadečka
MP809Z/12: Po 29. 2. až Pá 20. 5. každou sudou středu 15:05–16:35 211, P. Kolman
MP809Z/13: Po 29. 2. až Pá 20. 5. každou lichou středu 15:05–16:35 211, S. Kadečka
MP809Z/14: Po 29. 2. až Pá 20. 5. každou lichou středu 16:40–18:10 129, S. Kadečka
MP809Z/15: Po 29. 2. až Pá 20. 5. každou sudou středu 16:40–18:10 160, P. Kolman
MP809Z/16: Po 29. 2. až Pá 20. 5. každý sudý čtvrtek 8:00–9:30 034, S. Sedláček
MP809Z/17: Po 29. 2. až Pá 20. 5. každý lichý čtvrtek 8:00–9:30 034, S. Sedláček
MP809Z/18: Po 29. 2. až Pá 20. 5. každý sudý čtvrtek 9:35–11:05 025, S. Sedláček
MP809Z/19: Po 29. 2. až Pá 20. 5. každý lichý čtvrtek 9:35–11:05 025, S. Sedláček
MP809Z/20: Po 29. 2. až Pá 20. 5. každý lichý čtvrtek 11:10–12:40 025, S. Sedláček
MP809Z/21: Po 29. 2. až Pá 20. 5. každý sudý čtvrtek 11:10–12:40 257, S. Sedláček
MP809Z/22: Po 29. 2. až Pá 20. 5. každou lichou středu 11:10–12:40 126, V. Smutná
MP809Z/23: Po 29. 2. až Pá 20. 5. každou lichou středu 13:30–15:00 209, V. Smutná
MP809Z/24: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Havlan
MP809Z/25: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Havlan
Předpoklady
NOW ( MP809Zk Správní právo II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Základ právní úpravy a základní pojmy, instituty a procesní postupy ve vybraných odvětvích veřejné správy z oblasti bezpečnostní, hospodářské a kulturně-vzdělávací. Systém a úprava právních záruk ve veřejné správě, systém soudní kontroly veřejné správy, odpovědnost za škodu a za nemateriální újmu způsobenou při výkonu veřejné správy.
Osnova
  • Základ právní úpravy a základní pojmy, instituty a procesní postupy ve vybraných odvětvích veřejné správy z oblasti bezpečnostní, hospodářské a kulturně-vzdělávací. Systém a úprava právních záruk ve veřejné správě, systém soudní kontroly veřejné správy, odpovědnost za škodu a za nemateriální újmu způsobenou při výkonu veřejné správy.
Literatura
Výukové metody
diskuse, řešení příkladů
Metody hodnocení
písemný test
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018.