MP717Z Správní právo I

Právnická fakulta
podzim 2017
Rozsah
2/1. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (přednášející)
JUDr. Veronika Smutná, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc. (cvičící)
JUDr. David Hejč, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Alena Kliková, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Lenka Bursíková (pomocník)
JUDr. David Hejč, Ph.D. (pomocník)
JUDr. Kamil Jelínek, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Bc. Ivo Keisler (pomocník)
Mgr. Bc. Alžbeta Králová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Michal Matouš, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Alena Pumprlová (pomocník)
Mgr. Tomáš Svoboda, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.
Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 25. 9. až Pá 22. 12. Čt 13:30–15:00 140
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MP717Z/01: Po 2. 10. až Pá 22. 12. každé liché úterý 8:00–9:30 214, S. Sedláček
MP717Z/02: Po 2. 10. až Pá 22. 12. každé sudé úterý 8:00–9:30 214, S. Sedláček
MP717Z/03: Po 2. 10. až Pá 22. 12. každé liché úterý 9:35–11:05 214, S. Sedláček
MP717Z/04: Po 2. 10. až Pá 22. 12. každé sudé úterý 9:35–11:05 214, J. Jurníková
MP717Z/05: Po 2. 10. až Pá 22. 12. každé liché úterý 11:10–12:40 214, S. Sedláček
MP717Z/06: Po 2. 10. až Pá 22. 12. každé sudé úterý 11:10–12:40 214, J. Jurníková
MP717Z/07: Po 2. 10. až Pá 22. 12. každé liché úterý 13:30–15:00 214, P. Havlan
MP717Z/08: Po 2. 10. až Pá 22. 12. každé sudé úterý 13:30–15:00 214, D. Hejč
MP717Z/09: Po 2. 10. až Pá 22. 12. každé liché úterý 15:05–16:35 214, P. Havlan
MP717Z/10: Po 2. 10. až Pá 22. 12. každé sudé úterý 15:05–16:35 214, D. Hejč
MP717Z/11: Po 2. 10. až Pá 22. 12. každé liché úterý 16:40–18:10 148, P. Havlan
MP717Z/12: Po 2. 10. až Pá 22. 12. každé sudé úterý 16:40–18:10 148, D. Hejč
MP717Z/13: Po 2. 10. až Pá 22. 12. každou lichou středu 8:00–9:30 126, S. Sedláček
MP717Z/14: Po 2. 10. až Pá 22. 12. každou sudou středu 8:00–9:30 126, S. Sedláček
MP717Z/15: Po 2. 10. až Pá 22. 12. každou lichou středu 9:35–11:05 160, S. Sedláček
MP717Z/16: Po 2. 10. až Pá 22. 12. každou sudou středu 9:35–11:05 258, S. Sedláček
MP717Z/17: Po 2. 10. až Pá 22. 12. každou sudou středu 11:10–12:40 126, D. Hejč
MP717Z/18: Po 2. 10. až Pá 22. 12. každou lichou středu 11:10–12:40 211, D. Hejč
MP717Z/19: Po 2. 10. až Pá 22. 12. každou sudou středu 13:30–15:00 131, D. Hejč
MP717Z/20: Po 2. 10. až Pá 22. 12. každou lichou středu 13:30–15:00 160, D. Hejč
MP717Z/21: Po 2. 10. až Pá 22. 12. každou lichou středu 15:05–16:35 211, D. Hejč
MP717Z/22: Po 2. 10. až Pá 22. 12. každou sudou středu 15:05–16:35 211, D. Hejč
MP717Z/23: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Jurníková
MP717Z/24: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Jurníková
Předpoklady
MP313Z Úvod do studia VS - seminář || NOW ( MP313Z Úvod do studia VS - seminář ) || CM313Z Úvod do studia VS - seminář
Absolvování předmětu Úvod do studia veřejné správy
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem tohoto kurzu je vybavit studenty teoretickými poznatky o výchozích a také fundamentálních otázkách a institutech správního práva, a dále i určitými dovednostmi a schopnostmi aplikovat získané znalosti na problémy praxe. Na konci tohoto kurzu bude student schopen - porozumět podstatě a poslání správního práva a veřejné správy, - vysvětlit jejich funkce, - vyargumentovat jejich opodstatněnost, - orientovat se v řešení případových studií, a - zdůvodnit vybrané řešení případové studie.
Osnova
  • Správní právo jako právní odvětví, prameny a normy správního práva, diskreční pravomoc veřejné správy, subjekty správního práva, správně právní vztahy, právní status úředníků veřejné správy, organizace veřejné správy, územní a místní veřejná správa, realizace činnosti veřejné správy, normotvorná pravomoc veřejné, právní záruky zákonnosti ve veřejné správě, odpovědnost veřejné správy za škodu nebo nemateriální újmu způsobenou rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, správně právní odpovědnost, správní právo trestní, odpovědnost za přestupky.
Literatura
    povinná literatura
  • PRŮCHA, Petr. Správní právo : obecná část. 8., dopl. a aktualiz. vyd.,. Brno: Doplněk, 2012. 427 s. ISBN 9788073803810. info
Výukové metody
Přednášky, semináře a cvičení
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2017/MP717Z