MP606Z Správní právo I

Právnická fakulta
jaro 2013
Rozsah
2/1. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc. (cvičící)
JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Alena Kliková, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Petr Kolman, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Lenka Bursíková (pomocník)
JUDr. David Hejč, Ph.D. (pomocník)
JUDr. Veronika Smutná, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.
Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 16:40–18:10 136
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MP606Z/01: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé sudé pondělí 11:10–12:40 215, S. Sedláček
MP606Z/02: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé liché pondělí 11:10–12:40 215, S. Sedláček
MP606Z/03: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé sudé pondělí 13:30–15:00 215, S. Sedláček
MP606Z/04: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé liché pondělí 13:30–15:00 215, S. Sedláček
MP606Z/05: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé sudé pondělí 15:05–16:35 315, P. Kolman
MP606Z/06: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé liché pondělí 15:05–16:35 315, P. Kolman
MP606Z/07: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé sudé pondělí 16:40–18:10 315, P. Kolman
MP606Z/08: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé liché pondělí 16:40–18:10 315, P. Kolman
MP606Z/09: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé sudé pondělí 18:15–19:45 315, P. Kolman
MP606Z/10: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé liché pondělí 18:15–19:45 315, P. Kolman
MP606Z/11: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každou sudou středu 8:00–9:30 160, S. Sedláček
MP606Z/12: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každou lichou středu 8:00–9:30 160, S. Sedláček
MP606Z/13: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každou sudou středu 9:35–11:05 160, S. Sedláček
MP606Z/14: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každou lichou středu 9:35–11:05 160, S. Sedláček
MP606Z/15: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každou sudou středu 11:10–12:40 160, L. Potěšil
MP606Z/16: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každou lichou středu 11:10–12:40 160, L. Potěšil
MP606Z/17: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každou sudou středu 13:30–15:00 124, P. Havlan
MP606Z/18: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každou lichou středu 13:30–15:00 124, P. Kolman
MP606Z/19: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každou sudou středu 15:05–16:35 258, P. Havlan
MP606Z/20: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každou lichou středu 15:05–16:35 258, S. Kadečka
MP606Z/21: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každou sudou středu 16:40–18:10 124, P. Havlan
MP606Z/22: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každou lichou středu 16:40–18:10 129, S. Kadečka
MP606Z/23: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Havlan
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem tohoto kurzu je vybavit studenty teoretickými poznatky o výchozích a také fundamentálních otázkách a institutech správního práva, a dále i určitými dovednostmi a schopnostmi aplikovat získané znalosti na problémy praxe. Na konci tohoto kurzu bude student schopen - porozumět podstatě a poslání správního práva a veřejné správy, - vysvětlit jejich funkce, - vyargumentovat jejich opodstatněnost, - orientovat se v řešení případových studií, a - zdůvodnit vybrané řešení případové studie.
Osnova
  • Základní vymezení správního práva, základní vymezení veřejné správy, vědecké pojetí správního práva a správní věda, prameny správního práva, normy správního práva, subjekty správního práva, správně právní vztahy, základní vymezení organizace veřejné správy, organizace územní správy se všeobecnou působností, realizace činnosti veřejné správy, záruky zákonnosti ve veřejné správě, správně právní odpovědnost.
Literatura
  • PRŮCHA, Petr. Průcha, P.: Správní právo, obecná část, (učebnice) 7. doplněné a aktualizované vydání. 7. vydání. Brno: MU Brno - Doplněk Brno, 2007. 418 s. ISBN 978-80-210-427. info
  • SKULOVÁ, Soňa. Praktická cvičení ze správního práva : (obecná část). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 340 s. ISBN 8021016973. info
  • HENDRYCH, Dušan. Správní právo : obecná část. 7. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. xxxviii, 8. ISBN 9788074000492. info
  • SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 2., aktualizované a přepra. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2009. 463 stran. ISBN 9788073573829. info
  • PRŮCHA, Petr a Richard POMAHAČ. Lexikon správní právo. Vyd. 1. Ostrava: Sagit, 2002. 683 s. ISBN 80-7208-314-7. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse ve výuce, úkoly k samostudiu. Analytický pohled přednášejícího na platnou právní úpravu, související judikaturu, aplikační problémy související s přednášenou látkou. Využití powerpointových prezentací. Interaktivní přístup ke studentům v rámci přednášky. Možnost studentů klást otázky k problematice prezentované na přednášce. Účast na výuce je nepovinná.
Metody hodnocení
Účast na výuce je nepovinná. Předmět je hodnocen zápočtem, ukončován je společně s navazujícími předměty SP II a SP III ústní zkouškou. Podmínkou zápočtu je aktivní účast na všech seminářích, vypracování zadaných příkladů, eventuálně splnění dalších úkolů, a to podle zadání vyučujícího. V případě nesplnění podmínek pro udělení zápočtu je student povinen splnit náhradní plnění podle zadání vyučujícího.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2013/MP606Z