DO2RIPR02 Prameny římského práva II.

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Mgr. Radek Černoch, Ph.D. et Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D.
Katedra dějin státu a práva - Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se zaměřuje na antické prameny doby justiniánské a rameny doby byzantské. Především prameny právní, nicméně zaměřuje se i na prameny neprávní (narativní, náboženské) povahy.
Výstupy z učení
Student získá přehled o právních, ale i literárních pramenech sledovaného období;
Naučí se vyhledat vhodné prameny s ohledem na své téma;
Bude umět analyzovat jednotlivé prameny ;
Bude umět zhodnotit důvěryhodnost zdrojů;
Bude moci aplikovat vědomosti o pramenech na vyhledání zdrojů k tématu své práce;
Osnova
 • Justiniánská kodifikace
 • Codex
 • Instituce
 • Digesta
 • Byzantské prameny práva
 • Narativní prameny práva
Literatura
 • KNÜTEL, Rolf. Corpus Iuris Civilis: Text und Übersetzung. Heidelberg: C.F. Müller Verlag.
 • JUSTINIÁN, Rudolf SCHÖLL a Guilelmus KROLL. Corpus iuris civilis. Volumen tertium, Novellae. Editio stereotypa quarta. Berolini: Apud Weidmannos, 1912.
 • JUSTINIÁN, Theodor MOMMSEN a Paul KRÜGER. Digesta Iustiniani Augusti. Vol. I. Berolini: Apud Weidmannos, 1868.
 • JUSTINIÁN, Theodor MOMMSEN a Paul KRÜGER. Corpus iuris civilis. Volumen primum., Institutiones,. Editio stereotypa quinta decima. Berolini: Apud Weidmannos, 1928.
 • JUSTINIÁN a Paul KRÜGER. Corpus iuris civilis. Volumen secundum., Codex Iustinianus. Editio stereotypa nona. Berolini: Apud Weidmannos, 1915.
 • JUSTINIÁN, Theodor MOMMSEN a Paul KRÜGER. Digesta Iustiniani Augusti. Vol. II. Berolini: Apud Weidmannos, 1870.
Výukové metody
K učebním metodám patří samostatné studium zadané odborné literatury a případně individuální odborné konzultace s vyučujícími.
Metody hodnocení
Rešerše pramenů k danému tématu a diskuse nad těmito prameny.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, jaro 2023.